Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Spordi- ja Noorsooameti huvikooli Tallinna Spordikool asutamine"
Tallinna Linnavalitsus 05.03.2014 istungi protokoll number 9/15
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2014 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

5. märts 2014 nr 9

Päevakorrapunkt 15

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti huvikooli Tallinna Spordikool asutamine“

O t s u s t a t i:

1. esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti huvikooli Tallinna Spordikool asutamine“;

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil esitada

2.1. Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 „Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale“ muutmise eelnõu;

2.2. Tallinna Spordikooli põhimäärusega koos

2.2.1. Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2007 määruse nr 20 „Tallinna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“,

2.2.2. Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ ning

2.2.3. Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruse nr 53 „Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord“ muutmise eelnõud.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE