Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paneeli tn 4c, 4d, 4e, Betooni tn 4a ja 9a katastriüksuste aadresside korrastamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.03.2014 korraldus number 318
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. märts 2014 nr 318-k

Paneeli tn 4c, 4d, 4e, Betooni tn 4a ja 9a katastriüksuste aadresside korrastamine Lasnamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavalitsuse 17. juuli 2006 määruse nr 63 „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri  2009 määruse nr 90 „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna aadressitähiste eeskirja p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressid Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Paneeli tn 4e

Katastritunnus - 78403:314:0072

Uus aadress - Sõstramäe tn 6

1.2 Senine aadress - Betooni tn 9a

Katastritunnus - 78403:314:0038

Uus aadress - Sõstramäe tn 8

1.3 Senine aadress - Paneeli tn 4c

Katastritunnus - 78403:314:2900

Uus aadress - Sõstramäe tn 10

1.4 Senine aadress - Paneeli tn 4d

Katastritunnus - 78403:314:0014

Uus aadress - Sõstramäe tn 12

1.5 Senine aadress - Betooni tn 4a

Katastritunnus - 78403:314:0025

Uus aadress - Tala tn 6

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 5. maiks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ametile, DM Terminal OÜ-le, Osaühingule NPM Grupp, OÜ-le ATKO HALDUS, Motoral Eesti Aktsiaseltsile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär