Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 26.02.2014 korraldus number 302
Kehtetuks tunnistamine:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivus: - 15.02.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.02.2015 nr 176, jõustumine 15.02.2015

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. veebruar

2014 nr

302-k

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise korra” § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. märtsist 2014 Nõmme Linnaosa Valitsuse Valdeku tn 13 saun-spordihoone ruumide kasutamise hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Nõmme linnaosa vanemal on õigus anda soodustingimustel ruume kasutusse soodustusega kuni 40% püsiklientidele vastava lepingu alusel.

3. Nõmme linnaosa vanemal on õigus anda ruume tasuta kasutusse linnapoolsete ühekordsete ürituste korraldamiseks.

4. Spordisaalide kasutamisel sportimiseks on ettenähtud sauna kasutamine ja pesemisvõimalus.

5. Peale püsikliendi lepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

6. Rakendada juurdehindlust sauna külastajatele pakutavatele ostukaupadele 40 kuni 100% ostuhinnast.

7. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

8. Tunnistada 1. märtsist 2014 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013 korraldus nr 1415-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine”.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2014

korralduse nr  302-k

LISA

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hinnakiri

 

 

 

1. Kehtestada alates 1. märtsist 2014 Nõmme Linnaosa Valitsuse Valdeku tn 13 saun-spordihoone ruumide kasutamise hinnad alljärgnevalt:

jrk nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta
eurodes

Käibemaksumäär %

Lõpphind eurodes

 
 

1.1

Saun

         

1.1.1

sauna pilet (1 inimene/2 tundi)

1 kord

3,33

20%

4

 

1.1.2

sauna sooduspilet lapsed alates 8-aastased k.a ja pensionärid

1 kord

1,67

20%

2

 

1.1.3

lapsed kuni 7-aastased k.a

1 kord

tasuta

 

tasuta

 

1.2

Spordihoone

         

1.2.1

suure saali kasutamine

         

1.2.1.1

esmaspäev - reede 8.00 - 17.00

1 tund

13,33

20%

16

 

1.2.1.2

esmaspäev - reede 17.00 - 19.30

1 tund

16,67

20%

20

 

1.2.1.3

esmaspäev - reede 19.30 - 22.00

1 tund

20,83

20%

25

 

1.2.1.4

laupäev - pühapäev 10.00 -22.00

1 tund

16,67

20%

20

 

1.2.1.5

koolidele esmaspäev - reede 8.00 - 17.00

1 tund

4,17

20%

5

 

1.2.1.6

üritus kuni 300 osalejaga

1 tund

25,00

20%

30

 

1.2.1.7

sulgpalli väljak

1 tund

8,33

20%

10

 

1.2.2

väikese saali kasutamine

         

1.2.2.1

esmaspäev - reede 8.00 - 17.00

1 tund

8,33

20%

10

 

1.2.2.2

esmaspäev - reede 17.00 - 22.00

1 tund

11,67

20%

14

 

1.2.2.3

laupäev - pühapäev 10.00 -17.00

1 tund

8,33

20%

10

 

1.2.2.4

laupäev - pühapäev 17.00 - 22.00

1 tund

11,67

20%

14

 

1.2.2.5

koolidele esmaspäev - reede 8.00 - 17.00

1 tund

2,50

20%

3

 

1.3

riietusruumi kapi võti (võtme kaotamise korral)

1 tükk

16,67

20%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

 

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes