Endise "Kopli talu" maa eest täiendava kompensatsiooni määramine

Tallinna Linnavalitsus 26.02.2014 korraldus number 265

Redaktsiooni kehtivus 26.02.2014 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 13.02.2089

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.