Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv k 28.06.2012 nr 947
 
Tlv k 18.01.2012 nr 58
 
Tlv k 28.12.2011 nr 2029
 
Tvk m 11.12.2008 nr 43
 
Tlv k 30.01.1998 nr 437
 
Tlv k 21.11.1997 nr 4577
 
Tlv k 21.11.1997 nr 4578
 
Tlv k 14.11.1997 nr 4433
 
Tlv k 16.06.1997 nr 1930
 
Tlv k 23.05.1997 nr 1555
 
Tlv k 09.05.1997 nr 1364
 
Tlv k 14.03.1997 nr 718
 
Tlv k 31.01.1997 nr 203
 
Tlv k 10.01.1997 nr 10
 
Tlv k 06.05.2009 nr 722
 
Tlv k 06.08.2008 nr 1292
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endise "Kopli talu" maa eest täiendava kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 26.02.2014 korraldus number 265
Redaktsiooni kehtivus:26.02.2014 - ...

Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 13.02.2089

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.