Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ravikindlustusega hõlmamata isikute tervishoiuteenuste rahastamine
Tallinna Linnavolikogu 20.02.2014 otsus number 23
Redaktsiooni kehtivus: - 22.09.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 22.09.2016 nr 152, vastuvõetud 22.09.2016

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

20. veebruar 2014 nr 23

 

 

 

 

Ravikindlustusega hõlmamata isikute tervishoiuteenuste rahastamine

 

 

 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 53 alusel ja tulenevalt vajadusest reguleerida ravikindlustusega hõlmamata isikute tervishoiuteenuste rahastamist Tallinna linna eelarve vahenditest

 

 

     

1. Rahastada ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavaid tervishoiuteenuseid Tallinna linna eelarve vahenditest alljärgnevas mahus:

1.1 ambulatoorset eriarstiabi kuni 1000 ravijuhtu kalendriaastas;

1.2 statsionaarset eriarstiabi korraga kuni 25 voodikohal;

1.3 iseseisvat õendusabi kuni 150 ravijuhtu kalendriaastas.

2. Tallinna Linnavalitsusel näha ette linnaeelarves vahendid ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavate tervishoiuteenuste rahastamiseks.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil:

3.1 korraldada ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi osutamine aktsiaseltsis Ida-Tallinna Keskhaigla;

3.2 korraldada iseseisva õendusabi osutamine;

3.3 tagada eelarve vahendite kasutamise kontroll.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2001 otsus nr 326 „Ravikindlustuseta isikute ravi korraldamine Tallinnas.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 
 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees