Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 29.01.2014 korraldus number 119
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29.  jaanuar

2014 nr

119-k

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuar 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldust nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ järgmiselt:

1.1 arvata punktiga 2 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse  toetuse  taotluse läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Olga Ivanova ja Anneli Entson ning kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Linnavolikogu liige Yoko Alender;

1.2 arvata punktiga 4 kinnitatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Natalia Vaino, Malle Ojamaa ja Sole-Riin Sepp ning kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja Uku Torjus ja liikmeteks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna juhataja Ene Tomberg, Tallinna Linnavolikogu liige Külli Urb ning Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist Marina Runno;

1.2.1 asendada punktis 4.2 Tarmo Kurvese ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist“;

1.2.2 asendada punktis 4.3.4 Aare Raudsepa ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist“;

1.3 arvata punktiga 11 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootööprojektide  komisjoni koosseisust välja Kaja Laanmäe ja Toivo Tootsen ning kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna Linnavolikogu liikmed Irina Antonjuk ja Olga Barabaner;

1.4 arvata Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootööprojektide komisjoni koosseisust välja punktis 12 kinnitatud Enelin Paas ning kutsuda komisjoni töös osalema Tallinna linna Noortevolikogu liige Eveli Jõesaar;

1.5 arvata punktiga 19 kinnitatud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti mittetulundustegevuse  toetuse  taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Kaja Laanmäe ja Eduard Toman ning kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Linnavolikogu liige Heidy Tamme;

1.6 lugeda punktis 14.3.1 komisjoni liikme nimi „Deniss Presentsov“ nimeks „Deniss Presnetsov“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.


3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes