Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projektis "Euroopa Roheline Pealinn - edulugu ja kogemuste vahetamine", oma- ja sildfinantseeringuga nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale
Tallinna Linnavalitsus 29.01.2014 korraldus number 107
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. jaanuar

2014 nr

107-k

Osalemine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projektis „Euroopa Roheline Pealinn - edulugu ja kogemuste vahetamine“, oma- ja sildfinantseeringuga nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 2, § 35 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 „Välisprojektides osalemise kord § 6 lg 2 p 2, § 9 lg 1 p 1 ja § 10 lg 2 alusel

1. Osaleda juhtpartnerina Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projektis „Euroopa Roheline Pealinn - edulugu ja kogemuste vahetamine“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Keskkonnaamet, registrikood 75032235, aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda Tallinna linna projekti maksumusega 5714 eurot, millest välistoetus moodustab 4000 eurot ja Tallinna linna omafinantseering 1714 eurot.

5. Tallinna linna omafinantseering summas 1714 eurot kaetakse Tallinna linna 2014. aasta eelarves Tallinna Keskkonnaametile eelarvepositsioonis „Keskkonnaprogrammid“ ette nähtud vahendite arvelt.

6. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega Tallinna Keskkonnaametile 2014. aastal kogusummas 600 eurot.

7. Tallinna Keskkonnaametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei linna arenguteenistuse välisprojektide osakonnale ja linna finantsteenistusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes