Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni koosseisu muutmine (Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldus nr 1078-k)
Tallinna Linnavalitsus 15.01.2014 korraldus number 56
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. jaanuar

2014 nr

56-k

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni koosseisu muutmine (Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldus nr 1078-k)

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra“ § 8 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu Kantselei 9. jaanuari 2014 kirjast nr F3-2/13/1197-2

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korralduse nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ punktis 14 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Evelyn Sepp;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Deniss Presentsov, Tallinna Linnavolikogu liige.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär