Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tulimulla tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.01.2014 korraldus number 29
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. jaanuar 2014 nr  29-k

Tulimulla tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Haabersti linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressid Haabersti linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Tulimulla tn 15

Katastritunnus - 78406:606:0002

Uus aadress - Tulimulla tn 2

1.2 Senine aadress - Tulimulla tn 13a

Katastritunnus - 78406:606:0003

Uus aadress - Tulimulla tn 4

1.3 Senine aadress - Tulimulla tn 13

Katastritunnus - 78406:606:2090

Uus aadress - Tulimulla tn 6

1.4 Senine aadress - Tulimulla tn 11

Katastritunnus - 78406:606:2080

Uus aadress - Tulimulla tn 8

1.5 Senine aadress - Tulimulla tn 9

Katastritunnus - 78406:606:2070

Uus aadress - Tulimulla tn 10

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 14. märtsiks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks T. Kasemetsale, T. Jaskale, J. Jaskale, T. Saarele, V. Tunnelile, V. Maidlale ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär