Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2013 korraldus number 1772
Kehtetuks tunnistamine:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivus:11.07.2014 - 01.08.2014

 Redaktsioonid

jõustumine 11.07.2014,  Tlv k 21.05.2014 nr 793
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 28.05.2014 nr 832
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 28.05.2014 nr 830
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 28.05.2014 nr 829
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 21.05.2014 nr 793
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 14.05.2014 nr 757
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 14.05.2014 nr 755
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 14.05.2014 nr 754
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 30.04.2014 nr 714
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 23.04.2014 nr 666
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 23.04.2014 nr 631
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 16.04.2014 nr 574
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 16.04.2014 nr 573
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 09.04.2014 nr 524
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 02.04.2014 nr 469
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 24.03.2014 nr 422
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 24.03.2014 nr 421
jõustumine 01.07.2014,  Tlv k 05.03.2014 nr 307
jõustumine 30.06.2014,  Tlv k 12.03.2014 nr 341
jõustumine 25.06.2014,  Tlv k 16.04.2014 nr 575
jõustumine 01.06.2014,  Tlv k 21.05.2014 nr 793
jõustumine 01.06.2014,  Tlv k 14.05.2014 nr 756
jõustumine 01.06.2014,  Tlv k 14.05.2014 nr 754
jõustumine 01.06.2014,  Tlv k 30.04.2014 nr 714
jõustumine 01.06.2014,  Tlv k 17.03.2014 nr 390
jõustumine 01.06.2014,  Tlv k 17.03.2014 nr 389
jõustumine 01.06.2014,  Tlv k 12.03.2014 nr 343
jõustumine 26.05.2014,  Tlv k 16.04.2014 nr 574
jõustumine 15.05.2014,  Tlv k 14.05.2014 nr 754
jõustumine 05.05.2014,  Tlv k 12.03.2014 nr 341
jõustumine 01.05.2014,  Tlv k 30.04.2014 nr 714
jõustumine 01.05.2014,  Tlv k 23.04.2014 nr 630
jõustumine 01.05.2014,  Tlv k 24.03.2014 nr 422
jõustumine 01.05.2014,  Tlv k 17.03.2014 nr 390
jõustumine 01.05.2014,  Tlv k 17.03.2014 nr 389
jõustumine 21.04.2014,  Tlv k 02.04.2014 nr 470
jõustumine 17.04.2014,  Tlv k 16.04.2014 nr 574
jõustumine 15.04.2014,  Tlv k 12.03.2014 nr 343
jõustumine 14.04.2014,  Tlv k 12.03.2014 nr 342
jõustumine 03.04.2014,  Tlv k 02.04.2014 nr 470
jõustumine 01.04.2014,  Tlv k 24.03.2014 nr 421
jõustumine 01.04.2014,  Tlv k 17.03.2014 nr 389
jõustumine 01.04.2014,  Tlv k 05.03.2014 nr 307
jõustumine 20.03.2014,  Tlv k 17.03.2014 nr 390
jõustumine 13.03.2013,  Tlv k 12.03.2014 nr 342
jõustumine 01.03.2014,  Tlv k 12.02.2014 nr 230
jõustumine 03.02.2014,  Tlv k 22.01.2014 nr 57
vastuvõtmine 23.12.2013,


AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.06.2014 nr 1071, jõustumine 01.08.2014, akti ei ole sisse viidud muudatusi mis jõustuvad peale 01.08.2014 (korraldused 17.03.2014 nr 390, 422, 714, 830)

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.05.2014 nr 793, jõustumine 11.07.2014
Tlv k 28.05.2014 nr 832, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 28.05.2014 nr 830, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 28.05.2014 nr 829, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 21.05.2014 nr 793, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 14.05.2014 nr 757, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 14.05.2014 nr 755, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 14.05.2014 nr 754, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 30.04.2014 nr 714, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 23.04.2014 nr 666, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 23.04.2014 nr 631, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 16.04.2014 nr 574, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 16.04.2014 nr 573, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 09.04.2014 nr 524, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 02.04.2014 nr 469, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 24.03.2014 nr 422, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 24.03.2014 nr 421, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 05.03.2014 nr 307, jõustumine 01.07.2014
Tlv k 12.03.2014 nr 341, jõustumine 30.06.2014
Tlv k 16.04.2014 nr 575, jõustumine 25.06.2014
Tlv k 21.05.2014 nr 793, jõustumine 01.06.2014
Tlv k 14.05.2014 nr 756, jõustumine 01.06.2014
Tlv k 14.05.2014 nr 754, jõustumine 01.06.2014
Tlv k 30.04.2014 nr 714, jõustumine 01.06.2014
Tlv k 17.03.2014 nr 390, jõustumine 01.06.2014
Tlv k 17.03.2014 nr 389, jõustumine 01.06.2014
Tlv k 12.03.2014 nr 343, jõustumine 01.06.2014
Tlv k 16.04.2014 nr 574, jõustumine 26.05.2014
Tlv k 14.05.2014 nr 754, jõustumine 15.05.2014
Tlv k 12.03.2014 nr 341, jõustumine 05.05.2014
Tlv k 30.04.2014 nr 714, jõustumine 01.05.2014
Tlv k 23.04.2014 nr 630, jõustumine 01.05.2014
Tlv k 24.03.2014 nr 422, jõustumine 01.05.2014
Tlv k 17.03.2014 nr 390, jõustumine 01.05.2014
Tlv k 17.03.2014 nr 389, jõustumine 01.05.2014
Tlv k 02.04.2014 nr 470, jõustumine 21.04.2014
Tlv k 16.04.2014 nr 574, jõustumine 17.04.2014
Tlv k 12.03.2014 nr 343, jõustumine 15.04.2014
Tlv k 12.03.2014 nr 342, jõustumine 14.04.2014
Tlv k 02.04.2014 nr 470, jõustumine 03.04.2014
Tlv k 24.03.2014 nr 421, jõustumine 01.04.2014
Tlv k 17.03.2014 nr 389, jõustumine 01.04.2014
Tlv k 05.03.2014 nr 307, jõustumine 01.04.2014
Tlv k 17.03.2014 nr 390, jõustumine 20.03.2014
Tlv k 12.03.2014 nr 342, jõustumine 13.03.2013
Tlv k 12.02.2014 nr 230, jõustumine 01.03.2014
Tlv k 22.01.2014 nr 57, jõustumine 03.02.2014

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. detsember

2013 nr

1772-k

Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4, lisade 1 ja 2 alusel ning kooskõlas 19. detsembri 2013 otsuse nr 199 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2014“ lisaga 1

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2014 vastavalt lisadele 1-22.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

3. Ametiasutuste juhtidel korraldada teenistujate palga ja töötasu muudatuste vormistamine 1. jaanuarist 2014. a jaanuarikuu jooksul.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2014 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korraldus nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2013

korralduse nr 1772-k

LISA 1
(Tlv k 23.04.2014 nr 630, jõustumine 01.05.2014;
Tlv k 21.05.2014 nr 793, jõustumine 01.06.2014;
Tlv k 21.05.2014 nr 793, jõustumine 01.07.2014;
Tlv k 21.05.2014 nr 793, jõustumine 11.07.2014)

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Teenistus-
koha grupp

Ametikoha alus ATS-ist

Palga-aste

Teenistus-
koha tähtaeg

Linnasekretär

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 1

39

 

Linnasekretäri büroo

         
Juhtivspetsialist

1,00

T

 

21

 
Linnasekretäri referent

1,00

T

 

17

 
Dokumendihalduse juhtivspetsialist

1,00

T

 

24

 
Dokumendihaldur

2,00

T

 

15

 
Arhivaar

0,50

T

 

17

 
Finantsjuht

1,00

T

 

29

 
Eelarve juhtivspetsialist

1,00

T

 

25

 
Eelarve peaspetsialit

1,00

T

 

21

 
koordinatsioonijuht

1,00

A

§ 7 lg 3 p 9

29

 
Peaspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

21

 

Tallinna esindus Euroopa Liidus

         

Esinduse juht

1,00

A

§ 7 lg 3 p 9

29

 

Esindaja

1,00

A

§ 7 lg 3 p 9

27

 

Linnapea büroo

         
Linnapea abi

1,00

T

 

17

 

Linnapea nõunik1

5,00

NõT

 

21

 
Referent

1,00

T

 

17

 

Referent2

1,00

T

 

17

linnapea volituste aeg

Linnavalitsuse nõunik

1,00

NõT

 

21

linnapea volituste aeg

Autojuht3

2,00

TT

 

13

 

Abilinnapea büroo

         
Abilinnapea abi

1,00

T

 

15

 

Abilinnapea nõunik4

2,00

NõT

 

19

abilinnapea volituste aeg

Referent5

1,00

T

 

17

linnapea volituste aeg

Konsultant

1,00

T

 

23

 

Abilinnapea büroo

         
Abilinnapea abi

1,00

T

 

15

 

Abilinnapea nõunik4

1,00

NõT

 

19

abilinnapea volituste aeg

Linnavalitsuse nõunik

1,00

NõA

§ 7 lg 3 p 8

21

 
Vanemspetsialist

1,00

T

 

21

 
Vanemspetsialist

1,00

T

 

17

 
Spetsialist

1,00

T

 

15

 

Abilinnapea büroo

         
Abilinnapea abi

1,00

T

 

15

 

Abilinnapea nõunik4

1,00

NõT

 

19

abilinnapea volituste aeg

Referent5

0,50

T

 

17

linnapea volituste aeg

Abilinnapea büroo

         
Abilinnapea abi

1,00

T

 

15

 

Abilinnapea nõunik4

1,00

NõT

 

19

abilinnapea volituste aeg

Abilinnapea büroo

         
Abilinnapea abi

1,00

T

 

15

 

Abilinnapea nõunik4

1,00

NõT

 

19

abilinnapea volituste aeg

Linnavalitsuse nõunik

1,00

NõT

 

21

 

Abilinnapea büroo

         
Abilinnapea abi

1,00

T

 

15

 

Abilinnapea nõunik4

1,00

NõT

 

19

abilinnapea volituste aeg

Referent

1,00

T

 

17

linnapea volituste aeg

Avalike teenuste ja linnauuringute osakond

 

 

 

 

Välisprojektide osakond

 

 

 

 

Peaspetsialist

2,00

A

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

21

 

Linna avalike suhete teenistus

 

 

 

 

Linna avalike suhete direktor

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

36

 

Meediajuht

1,00

T

 

27

 

Meediajuht

1,00

T

 

25

 

Meediaspetsialist

1,00

T

 

20

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

19

 

Raepress

 

 

 

 

Raepressi juhataja

1,00

JT

 

27

 

Toimetaja

1,00

T

 

21

 

Toimetaja

3,00

T

 

19

 

Ajalehe Pealinn toimetus

 

 

 

 

Peatoimetaja

1,00

JT

 

27

 

Tegevtoimetaja

1,00

T

 

21

 

Toimetaja

2,00

T

 

21

 

Toimetaja

5,00

T

 

19

 

Toimetaja

2,00

T

 

19

 

Ajalehe Stolitsa toimetus

 

 

 

 

Peatoimetaja

1,00

JT

 

27

 

Toimetaja

5,00

T

 

19

 

Toimetaja

1,00

T

 

17

 

Toimetaja

2,00

T

 

19

 

Teabeosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

27

 

Juhtivspetsialist

2,00

T

 

23

 

Peaspetsialist

2,00

T

 

21

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

19

 

Linnauuringute sektor          
Juhtivspetsialist

1,00

T

 

27

 
Sotsioloog

1,00

T

 

23

 
Statistik

1,00

T

 

21

 

Teenindusbüroo

 

 

 

 

Osakonna juhataja asetäitja-teenindusbüroo juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

25

 

Infospetsialist

4,00

A

§ 7 lg 3 p 9

15

 

Avalike kogunemiste lubade sektor

 

 

 

 

Spetsialist

3,00

A

§ 7 lg 3 p 8

15

 

Välissuhete ja protokolli osakond

         

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

27

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

23

 

Peaspetsialist

2,00

T

 

21

 

Linna finantsteenistus

 

 

 

 

Linna finantsdirektor

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

38

 

Vanemspetsialist

1,00

T

 

18

 

Konsultant

1,00

T

 

25

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

25

 

Finantsinfosüsteemide osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

31

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

29

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

28

 

Juhtivspetsialist

3,00

T

 

27

 

Juhtivspetsialist

2,00

T

 

25

 

Peaspetsialist4

2,00

T

 

23

31.12.2015

Finantsplaneerimise osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

31

 

Osakonna juhataja asetäitja

1,00

JT

 

26

 

Analüütik

1,00

T

 

25

 

Juhtivspetsialist

3,00

T

 

24

 

Juhtivspetsialist

3,00

T

 

23

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

21

 

Linnakassa

 

 

 

 

Linnakassa juhataja

1,00

JT

 

31

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

27

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

26

 

Juhtivspetsialist

2,00

T

 

23

 

Peaspetsialist

4,00

T

 

22

 

Finantsarvestuse osakond

 

 

 

 

Linna pearaamatupidaja

1,00

JT

 

31

 

Juhtivspetsialist

4,00

T

 

25

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

23

 

Raamatupidamiskeskus

 

 

 

 

Keskuse juhataja

1,00

JT

 

31

 

Keskuse juhataja asetäitja

1,00

JT

 

26

 

Juhtivspetsialist

2,00

T

 

25

 

Juhtivspetsialist

3,00

T

 

23

 

Müügivaldkond

 

 

 

 

Valdkonna juht

1,00

T

 

24

 

Sektori juht

2,00

T

 

21

 

Vanemraamatupidaja

7,00

T

 

19

 

Vanemraamatupidaja

4,00

T

 

17

 

Palgavaldkond

 

 

 

 

Valdkonna juht

1,00

T

 

24

 

Vanemraamatupidaja

10,00

T

 

19

 

Ostuvaldkond

 

 

 

 

Sektori juht

2,00

T

 

22

 

Vanemraamatupidaja

8,00

T

 

19

 

Vanemraamatupidaja

4,00

T

 

17

 

Vanemraamatupidaja5

1,00

T

 

17

31.12.2014

Varade valdkond

 

 

 

 

Sektori juht

1,00

T

 

22

 

Vanemraamatupidaja

5,00

T

 

19

 

Linna haldusteenistus

 

 

 

 

Linna haldusdirektor

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

34

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

18

 

Kinnisvara korrashoiu arendamise osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

27

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

23

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

20

 

Tulude haldur

1,00

T

 

20

 

Linnakantselei kinnisvara korrashoiu osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

25

 

Vanemspetsialist

1,00

T

 

19

 

Spetsialist

1,00

T

 

15

 

Administraator

1,00

TT

 

5

 

Remonditööline

1,00

TT

 

14

 

Majahoidja

1,00

TT

 

4

 

Tallinna Raekoda

 

 

 

 

Raekoja direktor

1,00

T

 

25

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

21

 

Vanemspetsialist

1,00

T

 

19

 

Jaan Poska maja

 

 

 

 

Maja juhataja

1,00

T

 

19

 

Perenaine

1,00

TT

 

11

 

Särgava külalistemaja

 

 

 

 

Maja juhataja

1,00

T

 

20

 

Perenaine

1,00

TT

 

11

 

Roosikrantsi residents

 

 

 

 

Perenaine

1,00

TT

 

11

 

Varahalduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

25

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

23

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

20

 

Vanemspetsialist

1,00

T

 

19

 

Autojuht-ekspediitor

1,00

TT

 

11

 

Autojuht6

2,00

TT

 

13

linnapea volituste aeg

Hankekeskus

 

 

 

 

Keskuse juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 8

27

 

Hanke haldur

1,00

T

 

21

 

Hanke haldur

2,00

T

 

19

 

Linna infotehnoloogia teenistus

 

 

 

 

Linna infotehnoloogia direktor

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

35

 

IT teenuste haldur

1,00

T

 

23

 

Arvutiabi osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

31

 

IT hoolduse koordinaator

1,00

T

 

25

 

IT probleemide haldur

1,00

T

 

25

 

Arvutiabi koordinaator

1,00

T

 

25

 

IT tehnik

3,00

T

 

23

 

IT tehnik

2,00

T

 

21

 

IT varade haldur

1,00

T

 

21

 

IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

31

 

Hangete haldur

1,00

T

 

25

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

25

 

Infosüsteemide analüütik

3,00

T

 

23

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

23

 
Peaspetsialist

1,00

T

 

21

 

Arvutisüsteemide osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

31

 

IT süsteemiadministraator

1,00

T

 

27

 

IT süsteemiadministraator

3,00

T

 

23

 

Andmesidevõrgu haldur

2,00

T

 

23

 

Meediasüsteemide haldur

1,00

T

 

23

 

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

 

 

Linna sisekontrolör

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 2

36

 

Juhtivspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 2

29

 

Menetlusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 2

29

 

Peaspetsialist

2,00

A

§ 7 lg 3 p 2

23

 

Järelevalve osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 2

29

 

Juhtivspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 2

27

 

Vanemspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 2

19

 

Siseauditi peaspetsialist

1,0

A

§ 7 lg 3 p 2

22

 

Finantsanalüütik

1,0

A

§ 7 lg 3 p 2

23

 

Finantsanalüütik

1,0

A

§ 7 lg 3 p 2

21

 

Linna personaliteenistus

 

 

 

 

Linna personalidirektor

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

35

 

Analüütik

1,00

T

 

25

 

Personali arendamise osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

27

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

21

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

21

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

19

 

Vanemspetsialist

1,00

T

 

17

 

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

29

 

Osakonna juhataja asetäitja

1,00

JT

 

25

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

23

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

19

 

Vanemspetsialist

1,00

T

 

19

 

Konsultant7

1,00

T

 

25

31.12.2014

Personalitarkvara juurutamise sektor

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

25

 

Peaspetsialist

1,00

T

 

21

 

Linna õigusteenistus

 

 

 

 

Linna õigusdirektor

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

38

 

Juhi abi

1,00

T

 

16

 

Nõuete osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JT

 

31

 

Analüütik

1,00

T

 

27

 

Jurist

1,00

T

 

27

 

Jurist

1,00

T

 

25

 

Õigusloome ja eelnõude osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

31

 

Osakonna juhataja asetäitja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

28

 

Jurist

3,00

A

§ 7 lg 3 p 8

25

 

Jurist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

24

 

Keeletoimetaja

1,00

T

 

21

 

Halduskorralduse büroo

 

 

 

 

Peaspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 9

23

 

Peaspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 9

22

 

Istungibüroo

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

21

 

Vanemspetsialist

1,00

T

 

19

 

Spetsialist

2,00

T

 

16

 

Kokku

292,00

 

 

 

Linnapea nõunik1, Referent2, – Autojuht3 linnapea volituste ajaks

 

Abilinnapea nõunik4 , referent5  – abilinnapea volituste aeg

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2013

korralduse nr 1772-k

LISA 2
(Tlv k 17.03.2014 nr 389, jõustumine 01.04.2014;
Tlv k 17.03.2014 nr 389, jõustumine 01.05.2014;
Tlv k 17.03.2014 nr 389, jõustumine 01.06.2014)

Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Teenistus-
koha grupp

Ametikoha alus ATS-ist

Palga-aste

Ameti juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 1

35

Personali peaspetsialist

1,00

T

 

21

Peaspetsialist

1,00

T

 

23

Eelarve peaspetsialist

1,00

T

 

21

Jurist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

27

Ettevõtluse arendamise osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 8

29

Välisprojektide juhtivspetsialist

1,00

T

 

25

Turundusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

23

Peaspetsialist

1,00

T

 

23

Peaspetsialist

1,00

T

 

21

Peaspetsialist

1,00

T

 

19

Väikeettevõtluse peaspetsialist

1,00

T

 

17

Ettevõtja infopunkt

 

 

 

Juhtivspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

25

Ettevõtluskonsultant

2,00

A

§ 7 lg 3 p 8

23

Info vanemspetsialist

1,00

T

 

19

Tööõigusnõustaja

1,00

T

 

19

Linna äriühingute järelevalve osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 2

29

Jurist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 2

21

Vanemspetsialist

1,00

T

 

17

Kohalike maksude osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 8

29

Peaspetsialist

5,00

A

§ 7 lg 3 p 5

21

Peaspetsialist

2,00

A

§ 7 lg 3 p 5

19

Turismiosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 8

29

Analüütik

1,00

T

 

21

Arenduse juhtivspetsialist

1,00

T

 

21

Spetsialist

1,00

T

 

17

Konverentsiturismi büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

21

Peaspetsialist

2,00

T

 

19

Linnapileti büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

23

Vanemspetsialist

1,00

T

 

19

Turundusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

23

Peaspetsialist

5,00

T

 

21

Peaspetsialist

1,00

T

 

19

Info vanemspetsialist

1,00

T

 

17

Tallinna Turismiinfokeskus

 

 

 

Juhtivspetsialist

1,00

T

 

21

Infospetsialist

4,00

T

 

17

Hinna ja tarbijakaitse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 8

29

Peainspektor

1,00

A

§ 7 lg 3 p 5

19

Vaneminspektor

4,00

A

§ 7 lg 3 p 5

17

Peaspetsialist

3,00

A

§ 7 lg 3 p 8

21

Peaspetsialist

1,00

T

 

17

Tarbijakaitse konsultant

1,00

T

 

15

Kokku

61,00

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2013

korralduse nr 1772-k

LISA 3
(Tlv k 30.04.2014 nr 714, jõustumine 01.05.2014;
Tlv k 30.04.2014 nr 714, jõustumine 01.06.2014;
Tlv k 30.04.2014 nr 714, jõustumine 01.07.2014;
Tlv k 28.05.2014 nr 830, jõustumine 01.07.2014)

Tallinna Haridusameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Teenistus-
koha grupp

Ametikoha alus ATS-ist

Palga-aste

Ameti juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 1

36

Sisekontrolli sektor

 

 

 

 

Sisekontrolli juhtivspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 2

23

Sisekontrolli peaspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 2

21

Üldosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 9

25

Jurist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

23

Jurist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

21

Peaspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 9

21

IT vanemspetsialist

1,00

T

 

19

Vanemspetsialist

1,00

T

 

19

Vanemspetsialist

1,00

T

 

17

Personali- ja dokumendihalduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 8

25

Peaspetsialist

4,00

A

§ 7 lg 3 p 9

19

Vanemspetsialist

1,00

T

 

17

Spetsialist

1,00

T

 

15

Haldusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 9

27

Juhtivspetsialist

2,00

A

§ 7 lg 3 p 9

21

Peaspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 9

21

Peaspetsialist

2,00

A

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

19

Vanemspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 9

19

Spetsialist

1,00

T

 

16

Ökonoomikateenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor-ameti juhataja asetäitja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

31

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1,00

JT

 

27

Pearaamatupidaja asetäitja

1,00

JT

 

23

Pearaamatupidaja asetäitja

1,00

JT

 

21

Vanemraamatupidaja

1,00

T

 

17

I sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1,00

T

 

22

Juhtivraamatupidaja

2,00

T

 

20

Vanemraamatupidaja

15,00

T

 

17

II sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1,00

T

 

22

Juhtivraamatupidaja

2,00

T

 

20

Vanemraamatupidaja

14,00

T

 

17

Vanemraamatupidaja

2,00

T

 

15

III sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1,00

T

 

22

Juhtivraamatupidaja

2,00

T

 

20

Vanemraamatupidaja

11,00

T

 

17

Vanemraamatupidaja

1,00

T

 

15

Eelarve osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 8

25

Eelarve peaspetsialist

5,00

A

§ 7 lg 3 p 9

19

Eelarve peaspetsialist

2,00

T

 

19

Hariduskorralduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 8

29

Juhtivspetsialist

3,00

A

§ 7 lg 3 p 8

25

Peaspetsialist

3,00

A

§ 7 lg 3 p 8

21

Vanemspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

21

Vanemspetsialist

7,00

A

§ 7 lg 3 p 8

19

Tervisedenduse vanemspetsialist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

19

Kokku

106,00

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2013

korralduse nr 1772-k

LISA 4
(Tlv k 16.04.2014 nr 574, jõustumine 17.04.2014;
Tlv k 16.04.2014 nr 574, jõustumine 26.05.2014;
Tlv k 16.04.2014 nr 574, jõustumine 01.07.2014;
Tlv k 14.05.2014 nr 755, jõustumine 01.07.2014)

Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

 

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Teenistus-
koha grupp

Ametikoha alus ATS-ist

Palga-aste

 

 

Ameti juhataja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 1

33

 

 

Ameti juhataja asetäitja

1,00

JA

§ 7 lg 3 p 9

31

 

 

Eelarve peaspetsialist

1,00

T

 

23

 

 

Eelarve vanemspetsialist

1,00

T

 

21

 

 

Hangete haldur

1,00

T

 

21

 

 

Jurist

1,00

A

§ 7 lg 3 p 8

23

 

 

Personali peaspetsialist

1,00

T

 

21

 

  Peaspetsialist