Tallinna Linnavolikogu 19.12.2013 määrus number 59.
Tallinna linna 2014. aasta eelarve

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine