Tallinna Linnavolikogu 19.12.2013 määrus number 59.
Tallinna linna 2014. aasta eelarve

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord Tvk m 12 21.02.2013 01.04.2013 RT IV, 28.02.2013, 32
2 Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu Tvk m 30 20.12.2012 01.01.2013 RT IV, 08.02.2013, 90