Tallinna Linnavolikogu 19.12.2013 määrus number 59.
Tallinna linna 2014. aasta eelarve

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine