Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
18.12.2013- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 53b, 57b ja 57c katastriüksuste aadresside korrastamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 korraldus number 1743
Redaktsiooni kehtivus:18.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. detsember 2013 nr 1743-k

Tondi tn 53b, 57b ja 57c katastriüksuste aadresside korrastamine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressid Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Tondi tn 53b

Katastritunnus - 78407:702:0058

Uus aadress - Marsi tn 5

1.2 Senine aadress - Tondi tn 57b

Katastritunnus - 78407:702:2890

Uus aadress - Seebi tn 32c

1.3 Senine aadress - Tondi tn 57c

Katastritunnus - 78407:702:2770

Uus aadress - Seebi tn 32b

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 18. veebruariks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Tondi 57B, TONDI 57C korteriühistule, AS-le Tondi Kvartal ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär