Tallinna linna 2013. aasta eelarves linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ette nähtud vahendite II jaotus

Tallinna Linnavalitsus 04.12.2013 korraldus number 1682

Redaktsiooni kehtivus 04.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. detsember

2013 nr

1682-k

Tallinna linna 2013. aasta eelarves linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ette nähtud vahendite II jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 11 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ette nähtud vahendite II jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa