Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2011 korralduse nr 1405-k "Betooni tn 32a maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korralduse nr 1142-k kehtetuks tunnistamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 27.11.2013 korraldus number 1631

Redaktsiooni kehtivus 27.11.2013 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 18.11.2088

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.