Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 30.10.2013 korraldus number 1518

Redaktsiooni kehtivus 30.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

       30. oktoober 2013 nr 1518-k

Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 571 lg 1 ja lg 1¹, avaliku teenistuse seaduse § 56, § 88 lg-te 1 ja 3 ning töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lg-ga 8, § 54 lg 6 p-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 "Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine" lisade 1-8 § 7 lg-tega 1 ja 6 ja Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-ga 2 ning tulenevalt Tallinna linna valimiskomisjoni 28. oktoobri 2013 otsusest nr 23 „Tallinna Linnavolikogu liikmete registreerimine“ ja linnapea ettepanekust

1. Vabastada Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson teenistusest 30. oktoobril 2013 avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

1.1 Maksta Marek Jürgensonile hüvitist kasutamata puhkuse eest 7 kalendripäeva ulatuses ja hüvitist kuue kuu põhipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalituse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvitise saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

1.2 Haabersti linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 31. oktoobrist 2013 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindov.

1.3 Marek Jürgensonil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Haabersti linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindovile ning esitada hiljemalt 6. novembriks 2013 üleandmise vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

2. Vabastada Tallinna Kesklinna vanem Mihhail Korb teenistusest 30. oktoobril 2013 avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

2.1 Maksta Mihhail Korbile hüvitist kasutamata puhkuse eest 9 kalendripäeva ulatuses ja hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalituse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvitise saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

2.2 Tallinna Kesklinna vanema ülesandeid täidab alates 31. oktoobrist 2013 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Reena Tolmik.

2.3 Mihhail Korbil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Tallinna Kesklinna vanema asetäitja Reena Tolmikule ning esitada hiljemalt 6. novembriks 2013 üleandmise vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

3. Vabastada Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikov teenistusest 30. oktoobril 2013 avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

3.1 Maksta Andrei Novikovile hüvitist kasutamata puhkuse eest 66 kalendripäeva ulatuses ja hüvitist kuue kuu põhipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalituse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvitise saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

3.2 Kristiine linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 31. oktoobrist 2013 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Jannu Kuusik.

3.3 Andrei Novikovil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Kristiine linnaosa vanema asetäitja Jannu Kuusikule ning esitada hiljemalt 6. novembriks 2013 üleandmise vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Vabastada Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova teenistusest 30. oktoobril 2013 avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

4.1 Maksta Olga Ivanovale hüvitist kasutamata puhkuse eest 11 kalendripäeva ulatuses ja hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalituse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvitise saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

4.2 Lasnamäe linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 31. oktoobrist 2013 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe.

4.3 Olga Ivanoval anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibele ning esitada hiljemalt 6. novembriks 2013 üleandmise vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

5. Vabastada Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda teenistusest 30. oktoobril 2013 avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

5.1 Maksta Helle Kaldale hüvitist kasutamata puhkuse eest 47 kalendripäeva ulatuses ja hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalituse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvitise saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

5.2 Mustamäe linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 31. oktoobrist 2013 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlberg.

5.3 Helle Kaldal anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlbergile ning esitada hiljemalt 6. novembriks 2013 üleandmise vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

6. Vabastada Nõmme linnaosa vanem Erki Korp teenistusest 30. oktoobril 2013 avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

6.1 Maksta Erki Korp`ile hüvitist kasutamata puhkuse eest 33 kalendripäeva ulatuses ja hüvitist ühe kuu põhipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalituse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvitise saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

6.2 Nõmme linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 31. oktoobrist 2013 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Jaanus Karilaid.

6.3 Erki Korp`il anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Nõmme linnaosa vanema asetäitja Jaanus Karilaidile ning esitada hiljemalt 6. novembriks 2013 üleandmise vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

7. Vabastada Pirita linnaosa vanem Tiit Terik teenistusest 30. oktoobril 2013 avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

7.1 Maksta Tiit Terikule hüvitist kasutamata puhkuse eest 28 kalendripäeva ulatuses ja hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalituse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvitise saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

7.2 Pirita linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 31. oktoobrist 2013 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Kalle Jõks.

7.3 Tiit Terikul anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Pirita linnaosa vanema asetäitja Kalle Jõksile ning esitada hiljemalt 6. novembriks 2013 üleandmise vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

8. Vabastada Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi teenistusest 30. oktoobril 2013 avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

8.1 Maksta Karin Tammemäele hüvitist kasutamata puhkuse eest 27 kalendripäeva ulatuses ja hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalituse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvitise saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

8.2 Põhja-Tallinna vanema ülesandeid täidab alates 31. oktoobrist 2013 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Priit Kutser.

8.3 Karin Tammemäel anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle linnaosa vanema asetäitja Priit Kutserile ning esitada hiljemalt 6. novembriks 2013 üleandmise vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduses märgitud isikutele ja linnaosade valitsustele.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär