Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
30.10.2013- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2013 korraldus number 1499
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. oktoober 2013 nr 1499-k

Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ning tulenevalt Tallinna Ülikooli 7. augusti 2013 kirjast nr 2.1-10/2344 ja asjaolust, et krundil paiknevatele hoonetele on peamine juurdepääs Räägu tänavalt

1. Muuta katastriüksuse aadress Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4

Katastritunnus - 78407:701:0447

Uus aadress - Räägu tn 49 // 49a

2. Tallinna Ülikoolil tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 31. detsembriks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Ülikoolile ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär