Rohu tn 13 // Telliskivi tn 38 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 30.10.2013 korraldus number 1486

Redaktsiooni kehtivus 30.10.2013 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 22.10.2088

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.