Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 23.10.2013 korraldus number 1482
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2015

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 01.10.2014 nr 1467

REDAKTSIOON:
Tlv k 18.06.2014 nr 1039
Tlv k 05.02.2014 nr 165

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. oktoober

2013 nr

1482-k

 

 

Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise korra“ § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3
p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 tasuliste teenuste ja kaupade hinnad Tallinna raekojas vastavalt lisale.

2. Ürituse läbiviimiseks Tallinna raekojas annab loa linnasekretär.

3. Linnasekretäril on õigus anda:

3.1 soodustingimustel raekoda kasutusse soodustusega kuni 50% mittetulundusühingute, fondide, sihtasutuste, teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja linna poolt spondeeritavate ürituste läbiviimiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ning linnasekretäri poolt kinnitatud taotluse alusel;

3.2 tasuta raekoja kasutamist lubada ainult linna esindusürituste ja Tallinna Linnavalitsuse, linnavolikogu ja linnavalitsuse ametite korraldatud ürituste korraldamiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ning linnasekretäri poolt kinnitatud taotluse alusel.

4. Tallinna Linnakantseleil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tunnistada 1. jaanuarist 2014 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 korraldus nr 1677 -k „Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hindade kehtestamine“.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna haldusteenistusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013

korralduse nr 1482-k

LISA
(Tlv k 05.02.2014 nr 165)
 

Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hinnad

 

 

Jrk nr

 

Teenus / kaup

Ühik

Hind
käibe-maksuta

Käibe-maksu määr
%

Lõpphind

 

 

1.

Tallinna raekoja üürimine:

 

 

 

 

 

 

1.1.

ametlikeks üritusteks ning ürituste ettevalmistus- ja koristusajaks

Tund

158,33

20%

190,00

 

 

1.2.

kodanikesaali üür avalikuks kontserdiks
(kuni 2 tundi)

Kord

158,33

20%

190,00

 

 

2.

Tallinna raekoja külastamise hinnad:

 

 

 

 

 

 

2.1.

Täispilet

kõrghooajal *

Tükk

3,33

20%

4,00

 

 

madalhooajal**

(ei sisalda pööningu külastust; kehtib ka rühmadele)

Tükk

2,50

20%

3,00

 

 

2.2.

Ühe inimese pilet ettetellitud rühmakülastuse korral (vähemalt 10 inimest; ei sisalda köögi, kämmerei ja pööningu külastust)

kõrghooajal*, tasudes pangaülekandega

Tükk

2,92

20%

3,50

 

 

 

Ühe inimese pilet ettetellitud rühmakülastuse korral (vähemalt 10 inimest; ei sisalda pööningu külastust)

madalhooajal** võrdne täispileti hinnaga

Tükk

2,50

20%

3,00

 

 

2.3.

Pensionäri pilet

 

kõrghooajal*

Tükk

3,33

20%

4,00

 

 

madalhooajal**

Tükk

1,67

20%

2,00

 

 

2.4.

Perepilet (kaks täiskasvanut alla 16-aastaste lastega)

Tükk

6,67

20%

8,00

 

 

2.5.

Õpilase ja üliõpilase pilet

Tükk

1,67

20%

2,00

 

 

2.6.

Õpilase pilet rühmas (vähemalt 10 last rühmas)

Tükk

0,83

20%

1,00

 

 

3.

Giidiga ekskursioon:

 

 

 

 

 

 

3.1.

Võõrkeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale

Tükk

33,33

20%

40,00

 

 

3.2.

Eestikeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale (v.a õpilaste ja pensionäride rühmad, kus vähemalt 15 inimest)

Tükk

12,5

20%

15,00

 

 

4.

Tallinna raekoja torni külastamine:

 

 

 

 

 

 

4.1.

Täispilet

Tükk

2,50

20%

3,00

 

 

4.2.

Sooduspilet alla 16-aastastele lastele

Tükk

0,83

20%

1,00

 

 

5.

Tallinna raekoja trükiste hinnad:

 

 

 

 

 

 

5.1.

Kogumik „Tallinna raekoda. Tallinn Town Hall“

Tükk

22,94

9%

25,00

 

 

5.2.

Buklet „Tallinna raekoda“ eesti, vene, inglise, saksa, soome, prantsuse, hispaania ja itaalia keeles

Tükk

0,92

9%

1,00

 

 

5.3.

Buklet „Keskaegse Tallinna piirid“ eesti ja inglise keeles

Tükk

1,83

9%

2,00

 

 

6.

Tallinna raekoja giidikursus:

       

 

 

6.1.

Raekoja giidikursus
(sisaldab: 6 akadeemilist tundi loenguid, õppematerjale, eksamit ning tunnistuse väljastamist)

osaleja

16,67

20%

20,00

 

 

  7.  

trükiste ja meenete jaemüügi hinna arvutamiseks on lubatud rakendada koefitsienti
1,0-5,0 ning nimetatud koefitsiendi määra iga üksiku kaubaartikli puhul otsustab Tallinna Linnakantselei linna haldusdirektor. Koefitsiendi määra ei rakendata käesoleva lisa punktile 5. 

       

 

 

*Kõrghooaeg: 1. mai - 30. september, 1. detsember - 15. jaanuar
** Madalhooaeg: 1. oktoober - 30. november, 16. jaanuar - 30. aprill

Toomas Sepp

Linnasekretär