Eluruumide üürile andmine (Nisu tn 10-5, Hooldekodu tee 23-54, Puhangu tn 10-150, Raadiku tn 8/2-15, Raadiku tn 8b/2-60)

Tallinna Linnavalitsus 16.10.2013 korraldus number 1442

Redaktsiooni kehtivus 16.10.2013 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 23.09.2088

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.