Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tulika tn 33b äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)
Tallinna Linnavalitsus 09.10.2013 korraldus number 1408
Redaktsiooni kehtivus: - 25.11.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.11.2020 nr 1280

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. oktoober

2013 nr

1408-k

 

 

Tulika tn 33b äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise korra“ § 11 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 24. septembri 2013 taotlusest

 

 

         

1. Kristiine Linnaosa Valitsusel anda alates 14. oktoobrist 2013 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse tasuta ja tähtajatult Tulika tn 33b asuva hoone I korruse ametiruumid nr 29 (inv pl) ja nr 30 (inv pl) üldpinnaga 27,5 m² järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti Kristiine tugipunkti ametiruumina;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh kommunaal-, hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised ning korraldab äriruumide koristamise;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär