Tallinna Linnavalitsus 09.10.2013 määrus number 166.
Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas Tlv m 28 13.06.2012 18.06.2012 RT IV, 16.04.2013, 48