Tallinna Linnavalitsus 09.10.2013 määrus number 163.
Tallinna Botaanikaaia põhimäärus

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine