Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon pilootprojekti "Lilleline linnaosa" kohta
Tallinna Linnavalitsus 25.09.2013 istungi protokoll number 37/32
Redaktsiooni kehtivus:25.09.2013 - ...

VÄLJAVÕTE

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

25. september 2013 nr 37

Päevakorrapunkt 32

Informatsioon pilootprojekti „Lilleline linnaosa“ kohta

Otsustati:

võtta teadmiseks seletuskirjas esitatud informatsioon Tallinna Keskkonnaameti poolt koostöös Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Kesklinna Valitsusega korraldatud pilootprojekti „Lilleline linnaosa“ kohta.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE


Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon pilootprojekti „Lilleline linnaosa“ kohta“ juurde

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni Lasnamäe ja Kesklinna linnaosades läbi viidud elanike kaasamise pilootprojekti tulemuste kohta.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punkti 5 kohaselt on Tallinna linna kui omavalitsusüksuse ülesanne korraldada linnas heakorda. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lõike 1 kohaselt korraldavad heakorratöid Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet ja linnaosade valitsused oma pädevuse piirides. Keskkonnatemaatika on linnaelanike tähelepanu keskpunktis mitmel poolt Euroopas. Edukad näited linna-aianduse alal on Brighton´i ja Hove´ linnades Inglismaal, kus seni tarvitamata linnaruumi haljastamisele kaasati aktiivselt kogukonna liikmeid. Vastavalt põhimäärusele korraldab Tallinna Keskkonnaamet avalikkuse kaasamise, keskkonnakasvatuse ja -hariduse ning teavitamise alast tegevust.

1. Tallinna Keskkonnaamet korraldas koostöös Kesklinna Valitsuse ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega maist septembrini 2013 Kesklinna ja Lasnamäe linnaosades lillepeenarde istutused. Projekti üldeesmärk oli kodanike kaasamine ja integratsioon läbi avaliku ruumi haljastuse kvaliteedi tõstmise. Selle käigus jagati linnaelanikele teadmisi oma kodu haljastamiseks taimmaterjalidest, õigetest töövõtetest ning taimede valikust nende ostmisel, istutamisel ja hooldamisel. Linna kaunistamine suvelillede istutamisega tekitab linnaelanikel paremat seotust oma kodukohaga ning ühtlasi propageeriti koduümbruse kaunimaks ja kodusemaks muutmist. Lasnamäe linnaosas oli tunnuslauseks „Lilleline Lasnamäe" ja Kesklinna linnaosas „Lasnamäe lill Tornide väljakul“. Pilootprojekti koordineeris Tallinna Keskkonnaamet ning linnaosade valitsustega tehti koostööd elanike teavitamisel, teabepäevade korraldamisel ja lillede istutamisel.

2. Tallinna Keskkonnaametis töötati välja värvirikas ning rõõmus lillepeenra kujundus üldlevinud taimedega. Kasutades lillat ja valget kivikilbikut, kollast ja oran˛i peiulille ning punast begooniat, saavutati lillemotiividest koosnev pilkupüüdev lillepeenar. Lisaks Kivila pargile kasutati läbivat lilleõie motiivi peenra kujundamisel nii Tornide väljaku peenral kui ka korteriühistute poolt rajatud lillepeenardel.

3. Pilootprojekti tutvustati Lasnamäe linnaosas 27. ja 29. mail toimunud eesti- ja venekeelsetel korteriühistute koosolekutel, kus Tallinna Keskkonnaameti esindajad tutvustasid projekti eesmärke ning kavandatud tegevusi. Aianduse tippspetsialist andis nõu ja jagas teadmisi uutest põnevatest suvelilledest, mida kasutada kodu kaunistamisel varjulisel või päikesepaistelisel kasvukohal. Tutvustati istutamisel ja hooldusel kasutatavaid uusi materjale ning kaasaegseid võimalusi korrusmajade haljastamisel.

4. Projekti avaürituse tarbeks kujundati infovoldik, mis tutvustas Kivila pargis planeeritud kogupereüritust ning linnaelanike kaasabiga rajatavat lillepeenart. Lisaks käsitleti trükises teadmiste jagamise eesmärgil uusi põnevaid suvelilli. Infovoldikuid trükiti eesti- ja venekeelsena 5300 tk, millest otsepostitusena jagati 5000 tk ja üritustel 300 tk.

5. Linnakodanike aktiivsemaks kaasamiseks anti korteriühistutele võimalus rajada suvelillepeenrad, mille kujundus oli sama Kivila pargi peenraga. Selleks töötati välja vastav spetsiaalne istutusskeem. Peenra läbimõõduks oli 1,6 meetrit ning ühele peenrale istutati 7 madalat kollase õiga peiulille, 48 punase õiega alatiõitsevat begooniat ning 38 valget kivikilbikut. Kokku oli ühele peenrale istutatavaid taimi 93 tk, millest moodustus erksavärviline lilleõis.

6. Projektis osaleda soovivate korteriühistute väljaselgitamist alustati mais 2013 toimunud avaüritustel. Esialgselt avaldas soovi suvelillepeenart rajada üle 50-ne korteriühistu. Tallinna Keskkonnaameti spetsialistid vestlesid kõigi sooviavaldajatega individuaalselt ja käisid kohapeal olukorraga tutvumas. Kuna suvelillepeenar vajab terve suve pidevat hooldust, kastmist ja väetamist, siis lõplikult otsustasid projektis osaleda 22 korteriühistut. Peenrad rajati elanike ühistööna ning seeläbi väärtustati kodukohta ja muudeti koduümbrus kaunimaks. Kokku jagati korteriühistutele 2 046 suvelilletaime ja rajati 21 erksat „Lasnamäe lille“ sümboliseerivat peenart.

7. Projekti avaüritusel 12. juunil Kivila pargis rajati koos elanikega „Lasnamäe lille“ sümboliseeriv lillepeenar, kus osales ligi 1000 inimest ja 19. juunil Tornide väljaku pargis, kus osales ligi 150 inimest. Istutustöödel oli võimalus osaleda nii suurtel kui väikestel linnaelanikel sobivate tegevustega.

8. Projekti raames loodi Kivila parki 3845 lilletaimest 75 m2 suurune pilkupüüdev lillepeenar, kuhu sajad Lasnamäe elanikud istutasid üheskoos suvelilli. Istutustöödel olid abiks Lasnamäe koolide õpilased ja lasteaialapsed. Väikelastele jagati 100 värvilist kastekannu, et ka kõige pisemad linnakodanikud peenra rajamisest osa võtta saaksid. Töö hõlbustamiseks hangiti istutajatele kühvlid ja soovijatele jagati kindaid. Istutustööd toimusid spetsialistide juhendamisel. Pärast tööd oli lastel võimalik batuutidel hüpata. Tujutõstmiseks õpetati ja mängiti petanque´i ning kogu üritust saatis lõbus muusika. Osalejatele jagati kohapeal teadmisi suvelilledest, väetamisest ja taimekaitsest. Võimalus oli küsida spetsialistidelt nõuandeid taimede kasvatamise ja hooldamise kohta. Rajatud peenar seob sadu lasnamäelasi ja meenutab neile toredat üritust, mille käigus tekkis ühtsustunne ja sai kaunimaks koduümbrus.

9. Kesklinna Tornide väljaku 48 m2 peenras moodustab 2140 lilletaime „Lasnamäe lille“ kujundi, mis on pärit Kivila pargi peenra kujundusest. Istutustöödel Tornide väljaku pargis osales lisaks Kesklinna seltside esindajatele suur hulk lasnamäelasi ja palju teisi huvilisi Tallinna eri paikadest. Osalejatele räägiti kohapeal suvelilledest, väetamisest ja taimekaitsest. Spetsialistid nõustasid individuaalselt kõiki huvilisi taimede kasvatamise ja hooldamise osas.

10. Linnaelanike informeerimiseks ja paremaks kaasamiseks korraldati terviklik teavituskampaania. Pilootprojekti tegevusi kajastati mitmetes eesti- ja venekeelsetes meediakanalites, sealhulgas ka linnaosade ajalehtedes eesti ja vene keeles. Enne ja pärast iga üritust koostas Tallinna Keskkonnaamet pressiteated. Laagna teel asuvale Võidujooksu sillale paigaldati perioodiks 5-12. juuni reklaam, mis kutsus linnaelanikke kogupereüritusele Kivila parki. Telliti eesti- ja venekeelsed telereklaamid, mida edastati telekanali Pervõi Baltiiski Kanal kaudu. Täiendavalt edastati reklaame ühistranspordis, Tallinna televisioonis ja ajalehes MK Estonia. Tallinna Keskkonnaameti septsialistid tutvustasid pilootprojekti Raadio 4-s ja Vikerraadios. Tallinna Keskkonnaamet tegi Kivila pargi peenra rajamist ning suvelilledest üldist informatsiooni sisaldava A4 suuruses kahepoolse infovoldiku. Infovoldik kujundati eesti- ja venekeelsete tekstidega ning see on üleval linna veebilehel www.tallinn.ee. Avaürituste ja kogupereürituste kohta ilmusid kutsed linnaosa ajalehes.

Põhilised tegevused projekti raames:

Kuupäev

Tegevus/üritus

Kaasatud osapooled (kes, mitu)

05.06 kuni 19.06.13

Teavituskampaania:

1. pressiteated

2. reklaam Võidujooksu sillal 05.06.13-12.06.13

3. reklaami edastamine ühistranspordis (Public TV) 04.06.13-12.06.13 ja 13.06.13-19.06.13

4. reklaam Raadio 4-s ja Vikeraadios

5. reklaam PBK-s (Pervõi Baltiiski Kanal) 09.06.13-11.06.13, 16.06.13-18.06.13

6. reklaam ajalehes MK Estonia 05.06.13, 12.06.13, 19.06.13

7. Tallinna TV klipid

8. Infovoldikute trükkimine ja otsepostitus (5300 tk)

Tallinna Keskkonnaamet

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

27.05.13

Korteriühistute infopäev (eestikeelne)

Tallinna Keskkonnaamet

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

aiandusspetsialist Ene Käger

29.05.13

Korteriühistute infopäev (venekeelne)

Tallinna Keskkonnaamet

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

aiandusspetsialist Ene Käger

05.06.13

Plakati (infotahvli) paigaldamine rajatava peenra asukohta, millel on näha kujundus

Tallinna Keskkonnaamet

Keskkonnahoolduse OÜ

05.06.13-10.06.13

Kivila pargi, Lasnamäe linnaosa korteriühistute ja Tornide väljaku lillepeenarde kavandite koostamine

Tallinna Keskkonnaamet

07.06.13 ja 14.06.13

Lasnamäe linnaosa korteriühistute rajatavate lillepeenarde eeldatavate asukohtade ülevaatus

Tallinna Keskkonnaamet

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

12.06.13

Üritus „Lilleline Lasnamäe“

1. Peenra rajamine ja lilletaimede istutamine ning kastmine (3845 lilletaime, 75 m²)

2. Aiandusspetsialisti ja Tallinna Keskkonnameti spetsialistide konsultatsioonid taimmaterjalidest ja õigetest töövõtetest, taimekaitsest ning taimede valikust ostmisel, istutamise, hooldamisel

3. Väikeste kastekannude jagamine lastele

4. Petanque, batuut, taustamuusika

Tallinna Kivila Lasteaed, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium ja Tallinna Paekaare Gümnaasium

Lasnamäe linnaosa elanikud, kokku ligi 1000 inimest

Tallinna Keskkonaameti töötajad

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse töötajad

Aiandusspetsialist Ene Käger

Keskkonnahoolduse OÜ

19.06.13

Üritus „Lasnamäe lill Tornide väljakul“

1. Peenra rajamine ja lilletaimede istutamine ning kastmine (2140 lilletaime, 48 m²)

2. Aiandusspetsialisti ja Tallinna Keskkonnameti spetsialistide konsultatsioonid taimmaterjalidest ja õigetest töövõtetest, taimekaitsest ning taimede valikust ostmisel, istutamise, hooldamisel

3. Petanque, taustamuusika

Üritusel „Lilleline Lasnamäe“ osalejad, Kesklinna seltside esindajad, jt linnaelanikud, kokku ligi 150 inimest

Tallinna Keskkonnaameti töötajad

Kesklinna Valitsuse töötajad

Aiandusspetsialist Ene Käger

Kesklinna Pargid OÜ

04.07.13 ja 05.07.13

Lilletaimede (kivikilbik, alatiõitsev begoonia, madal peiulill) jagamine 22-le Lasnamäe korteriühistule majaesiste peenarde rajamiseks (ühel peenral 93 lilletaime, kokku 2046 lilletaime)

Korteriühistud järgnevatel aadressidel:

Pallasti 31, 36, 47, Lasnamäe 6, 24, Pae 33, 52/52, 57, 60, 64, Punane 23, Paekaare 10, Liikuri 38, Koorti 30, Kalevipoja 5, Vikerlase 4, Kärberi 47, Linnamäe 18, 20, 47, Mahtra 17, Läänemere tee 47.

29.08.13

Lasnamäe korteriühistute poolt rajatud lillepeenarde ülevaatus

Tallinna Keskkonnaamet

12.08.13-29.08.13

Projekti albumi koostamine

Tallinna Keskkonnaamet

Lilleistutuskampaania tõstis linnaelanike keskkonnateadlikkust, tekitas huvi ühiselt kaunistada oma koduümbrus ja õpetas väärtustama loodust oma kodukohas. Projektis osalenud Lasnamäe elanikud on saanud anda oma panuse Tornide väljaku haljastamisel ja Kesklinna elanikud on osalenud Lasnamäe kaunistamisel. Arvestades pilootprojekti raames tehtud töid, korraldatud ühisüritusi ja rajatud peenraid, on seni kasutamata linnaruum leidnud positiivse rakenduse. Kaasamise ja koostöö tulemusena on linn tunduvalt kaunim ning linnaelanike keskkonnateadlikkus suurenenud. Eeltoodust lähtuvalt on pilootprojekt osutunud väga edukas.

Lisainformatsioon:

http://www.tallinncity.ee/1276434/lasnamae-lilleistutamise-kampaaniat-korrati-tornide-valjakul

http://www.tallinn.ee/lasnamae/galerii_puu?g=3532&page_galerii_puu=1

Relo Ligi

Tallinna Keskkonnaameti juhataja asendaja