Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (JCDecaux Eesti OÜ)
Tallinna Linnavalitsus 04.09.2013 istungi protokoll number 34/28
Redaktsiooni kehtivus:04.09.2013 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

4. september 2013 nr 34

Päevakorrapunkt 28

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (JCDecaux Eesti OÜ)

O t s u s t a t i:

1. võtta vastu korraldus nr 1211-k;

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga koostada Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ §-s 20 nimetatud õigusakti (välireklaami- ja teabekandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted) eelnõu ja esitada see hiljemalt 1. novembriks 2013 linnavalitsuse istungile.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE