Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2014-2018
Tallinna Linnavolikogu 22.08.2013 määrus number 47 [RT IV, 06.09.2013, 18]
Jõustumine:09.09.2013
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2018
Rakendamise kuupäev:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2013 - 31.12.2018 [RT IV, 06.09.2013, 18]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. august 2013 nr 47

Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2014-2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 3 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 34 lg-ga 3 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 „Tallinna arengukava 2009−2027 kinnitamine“.

§ 1.  Kinnitada Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2014-2018 vastavalt lisale.

§ 2.  Arvestada Põhja-Tallinna arengukavaga Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

§ 3.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2014−2018