Tallinna Linnavalitsus 28.08.2013 määrus number 149.
Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine