Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 07.08.2013 korraldus number 1078
Kehtetuks tunnistamine 20.12.2017
Redaktsiooni kehtivus 06.09.2017 - 06.12.2017

REDAKTSIOON:
Tlv k 06.09.2017 nr 1367
Tlv k 13.03.2017 nr 415
Tlv k 31.08.2016 nr 1302
Tlv k 17.02.2016 nr 244
Tlv k 04.11.2015 nr 1657
Tlv k 09.09.2015 nr 1332
Tlv k 22.04.2015 nr 622
Tlv k 18.02.2015 nr 230
Tlv k 04.02.2015 nr 152
Tlv k 14.01.2015 nr 42
Tlv k 08.10.2014 nr 1509
Tlv k 17.09.2014 nr 1365
Tlv k 25.06.2014 nr 1101
Tlv k 28.05.2014 nr 857
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014
Tlv k 09.04.2014 nr 563
Tlv k 29.01.2014 nr 119
Tlv k 15.01.2014 nr 56

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. august

2013 nr

1078-k

 

 

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuar 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

 

 

         

1. Moodustada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

2. Kinnitada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

2.1 esimees: Jaanus Mutli, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja;

2.2 aseesimees: (Kehtetu - Olga Ivanova, Lasnamäe linnaosa vanem - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

2.3 liikmed:

2.3.1 Evelin Tsirk, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

2.3.2 (Kehtetu - Anneli Entson, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119);

2.3.3 Enno Tamm, Tallinna Linnavolikogu liige;

2.3.4 (Kehtetu - Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna arenguprojektide juhtivspetsialist - Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

2.3.5 Kätlin Viksne, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna turundusbüroo peaspetsialist;

2.3.6 (Kehtetu - Yoko Alender, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 22.04.2015 nr 622)

2.3.7 Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti juhtivspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365)

2.3.8 Natalia Malleus, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 22.04.2015 nr 622)

2.4 sekretär: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna välisprojektide juhtivspetsialist.

3. Moodustada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

4. Kinnitada Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

4.1 komisjoni esimees: Uku Torjus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.2 aseesimees: Tarmo Kurves, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3 liikmed:

4.3.1 (Kehtetu - Natalia Vaino, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

4.3.2 Elmar-Johannes Truu, Tallinna Linnavolikogu liige;

4.3.3 Inna Tur, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3.4 Aare Raudsepp, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3.5 (Kehtetu - Malle Ojamaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

4.3.6 (Kehtetu - Sole-Riin Sepp, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

4.3.7 Andrus Toompuu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3.8 Irina Kallasmaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna eelarvesektori analüütik;

4.3.9 Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3.10 Külli Urb, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

4.3.11 Marina Runno, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.4 sekretär: Astrid Kase, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
(Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

5. Moodustada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

6. Kinnitada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

6.1 esimees: Priit Pärtelpoeg, Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja;

6.2 aseesimees: Tõnis Mölder, Pirita Linnaosa vanem;
(Tlv k 09.04.2014 nr 563)

6.3 liikmed:

6.3.1 Tiit Mäger, Tallinna Linnavaraameti õigusosakonna juhataja;

6.3.2 Irina Tihhomirova, Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist;
(Tlv k 13.03.2017 nr 415)

6.3.3 Jaak Juske, Tallinna Linnavolikogu liige;

6.3.4 Enno Tamm, Tallinna Linnavolikogu liige;

6.4 sekretär: Mari Ermann, Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna analüütik
(Tlv k 14.01.2015 nr 42)

7. Kutsuda Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni töös liikmena osalema Pille Arjakas, Tallinna Energiaagentuuri peaspetsialist.
(Tlv k 14.01.2015 nr 42)

8. Moodustada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

9. Kinnitada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise  komisjon  koosseis järgmiselt:

9.1 esimees: Elena Sapp, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja;

9.2 aseesimees: Gennadi Gramberg, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna juhataja;

9.3 liikmed:

9.3.1 (Kehtetu - Maie Zernask, Tallinna Keskkonnaameti  keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna juhtivspetsialist - Tlv k 13.03.2017 nr 415)

9.3.2 Aleksandr Taraskin, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist;

9.3.3 (Kehtetu - Triinu Maandi, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja investeeringute osakonna vanemspetsialist - Tlv k 09.04.2014 nr 563)
9.3.4 (Kehtetu - Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti jurist - Tlv k 09.04.2014 nr 563)

9.3.5 Sergei Bogovski, Tallinna Linnavolikogu liige;

9.3.6 Elmar-Johannes Truu, Tallinna Linnavolikogu liige;

9.3.7 (Kehtetu - Merilii Laanepere, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja investeeringute osakonna peaspetsialist - Tlv k 13.03.2017 nr 415)

9.3.8 Kristel Kivijärv, Tallinna Keskkonnaameti jurist;

(Tlv k 09.04.2014 nr 563)

9.3.9 Reet Vaiksalu, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialist
(Tlv k 13.03.2017 nr 415)

9.3.10 Triinu Maandi, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna peaspetsialist;
(Tlv k 13.03.2017 nr 415)

9.3.11 Merike Salu, Tallinna Keskkonnaameti haljastuse osakonna linnaaednik;

(Tlv k 13.03.2017 nr 415)

9.4 sekretär: ( Kehtetu - Kerda Kaur, Tallinna Keskkonnaameti vanemspetsialist - Tlv k 25.06.2014 nr 1101)

9.5 (Kehtetu - sekretär: Evelyn Valtin, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna vanemspetsialist, Tlv k 17.02.2016 nr 244)

9.6 (Kehtetu - Hellika Landsmann, Tallinna Keskkonnameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna peaspetsialist - Tlv k 13.03.2017 nr 415)

9.7 sekretär: Monika Jasson, Tallinna Keskkonnameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna projektijuht;
(Tlv k 13.03.2017 nr 415)

10. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjon.

11. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni  koosseis järgmiselt:

11.1 esimees: Siret Kotka, Riigikogu liige;
(Tlv k 08.10.2014 nr 1509)

11.2 aseesimees: Marko Ool, Tallinna Spordi-ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja;
(Tlv k 08.10.2014 nr 1509)

11.3 liikmed:

11.3.1 (Kehtetu - Kaja Laanmäe, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

11.3.2 (Kehtetu - Toivo Tootsen, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

11.3.3 (Kehtetu - Margit Sellik, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna spetsialist - Tlv k 08.10.2014 nr 1509)

11.3.4 (Kehtetu - Kristjan Kruus, Tallinna Noorsootöö Keskuse direktor - Tlv k 08.10.2014 nr 1509)

11.3.5 Jaanus Riibe, Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja;

11.3.6 (Kehtetu - Martin Gasman, Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär - Tlv k 13.03.2017 nr 415)

11.3.7 Irina Antonjuk, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

11.3.8 Olga Barabaner, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

11.3.9 Ilona-Evelyn Rannala, Tallinna Spordi-ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 08.10.2014 nr 1509)

11.3.10 (Kehtetu - Martin Gasman, Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär - Tlv k 13.03.2017 nr 415)

11.4  sekretär: Tiiu Kadak, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist.

12. Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni töös liikmena osalema Tuuli Helind, Tallinna linna Noortevolikogu liige ja  Karl Mattias Sepp, Tallinna linna noortevolikogu liige.
(Tlv k 29.01.2014 nr 119
Tlv k 14.01.2015 nr 42;
Tlv k 17.02.2016 nr 244;
Tlv k 13.03.2017 nr 415)

13. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjon.

14. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:

14.1 esimees: Kaili Kukumägi, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja;

14.2 aseesimees: Jüri Dorbek, Tallinna Spordihalli direktor;

14.3 liikmed:

14.3.1 Deniss Presnetsov, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 15.01.2014 nr 56;
Tlv k 29.01.2014 nr 119)

14.3.2 Ruslana Veber, Tallinna Linnavolikogu liige;

14.4 sekretär: (Kehtetu - Liina Jõgisu, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna peaspetsialist -Tlv k 25.06.2014 nr 1101)

15. Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni töös liikmena osalema:

15.1 Peeter Tishler, Tallinna Spordiliidu esimees;

15.2 Tõnu Seil, Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsler;

15.3 Kristina Šmigun-Vähi, kahekordne olümpiavõitja;

15.4 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni töös liikmena osalema Marko Kaljuveer, EESTI GOLFI  LIIDU president.
(Tlv k 04.02.2015 nr 152)

16. Moodustada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

17. Kinnitada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

17.1 esimees: Kaie Kõrb, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.2 aseesimees: Andres Vakra, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365)

17.3 liikmed:

17.3.1 (Kehtetu - Monika Jänes, Tallinna Haridusameti pearaamatupidaja - Tlv k 31.08.2016 nr 1302)

17.3.2 Viivi Lokk, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365)

17.3.3 Rainer Rannala, Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja;

17.3.4 (Kehtetu - Urmas Sadam, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna vanemspetsialist - Tlv k 06.09.2017 nr 1367)

17.3.5 Tiina Pall, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktor;

17.3.6 Toomas-Vahur Lihtmaa, Tallinna Kunstikooli direktor;

17.3.7 Kaja Laanmäe, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.3.8 (Kehtetu - Märt Sults, Riigikogu liige - Tlv k 04.11.2015 nr 1657)

17.3.9 (Kehtetu - Toomas Kruusimägi, Tallinna Inglise Kolledži direktor - Tlv k 04.11.2015 nr 1657)

17.3.10 Niina Sõtnik, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 04.11.2015 nr 1657)

17.3.11 Nele Matsutsa, Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja.
(Tlv k 31.08.2016 nr 1302)
17.3.12 Anne Nurmik, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist.
(Tlv k 06.09.2017 nr 1367)

17.4 sekretär: Merike Kivimäe, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna peaspetsialist.

18. Moodustada Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.
(Tlv k 31.08.2016 nr 1302)

19. Kinnitada Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:
(Tlv k 31.08.2016 nr 1302)

19.1 esimees: Lennart Sundja, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna juhataja;
(Tlv k 31.08.2016 nr 1302)

19.2 liikmed:

19.2.1 (Kehtetu - Karin Randma, Tallinna Kultuuriameti eelarve osakonna juhtivspetsialist - Tlv k 13.03.2017 nr 415)

19.2.2 (Kehtetu - Kersti Seitam, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist - Tlv k 28.05.2014 nr 857)

19.2.3 (Kehtetu - Anna Murulauk, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist - Tlv k 18.02.2015 nr 230)

19.2.4 (Kehtetu - Kaja Laanmäe, Tallinna  Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

19.2.5 (Kehtetu - Juri Poljakov, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 22.04.2015 nr 622)

19.2.6 (Kehtetu - Eduard Toman, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

19.2.7 Heidy Tamme, Tallinna Linnavolikogu liige
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

19.2.8 Tõnno Piigli, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365;
Tlv k 31.08.2016 nr 1302)

19.2.9 Kristel Pedak, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 18.02.2015 nr 230;
Tlv k 31.08.2016 nr 1302)

19.2.10 Eduard Toman, Tallinna Linnavolikogu liige.
(Tlv k 22.04.2015 nr 622)

19.3 sekretär: Kirsi Ansper, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna vanemspetsialist.
(Tlv k 31.08.2016 nr 1302)

191. Kinnitada Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseis järgmiselt:

191. 1 esimees: Mihhail Kõlvart, Tallinna Linnavalitsuse liige, abilinnapea;

191.2 aseesimees: Kaarel-Mati Halla, Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo koordinatsioonijuht;

191. 3 liikmed:

191. 3.1 Ain Saarna, Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse direktor;

191. 3.2 Juhan Paadam, Tallinna Linnakantselei linnapea büroo linnapea nõunik;

191. 3.3 Inga Müür, Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse juhtivspetsialist;

191. 3.4 Meelis Kond, Tallinna 21. Kooli direktor;

191. 3.5 Leena Saag, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi direktor;

191. 4 sekretär: Margus Vaus, Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo peaspetsialist.
(Tlv k 17.02.2016 nr 244)

192. Kutsuda Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni töös liikmena osalema:

192. 1. Leivi Šer, ajakirjanik;

192. 2 Valeria Mihhailova, Mittetulundusühingu Etnoweb juhatuse liige.
(Tlv k 17.02.2016 nr 244)

20. (Kehtetu - Tlv k 17.02.2016 nr 244)

21. Korraldus teha teatavaks punktides 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19 nimetatud isikutele.


 

22. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär