Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 07.08.2013 korraldus number 1078
Kehtetuks tunnistamine 20.12.2017
Redaktsiooni kehtivus 17.09.2014 - 08.10.2014

REDAKTSIOON:
Tlv k 17.09.2014 nr 1365
Tlv k 25.06.2014 nr 1101
Tlv k 28.05.2014 nr 857
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014
Tlv k 09.04.2014 nr 563
Tlv k 29.01.2014 nr 119
Tlv k 15.01.2014 nr 56

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. august

2013 nr

1078-k

 

 

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuar 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

 

 

         

1. Moodustada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

2. Kinnitada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

2.1 esimees: Jaanus Mutli, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja;

2.2 aseesimees: (Kehtetu - Olga Ivanova, Lasnamäe linnaosa vanem - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

2.3 liikmed:

2.3.1 Evelin Tsirk, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

2.3.2 (Kehtetu - Anneli Entson, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119);

2.3.3 Enno Tamm, Tallinna Linnavolikogu liige;

2.3.4 (Kehtetu - Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna arenguprojektide juhtivspetsialist - Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

2.3.5 Kätlin Viksne, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna turundusbüroo peaspetsialist;

2.3.6 Yoko Alender, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

2.3.7 Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti juhtivspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365)

2.4 sekretär: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna välisprojektide juhtivspetsialist.

3. Moodustada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

4. Kinnitada Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

4.1 komisjoni esimees: Uku Torjus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.2 aseesimees: Tarmo Kurves, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3 liikmed:

4.3.1 (Kehtetu - Natalia Vaino, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

4.3.2 Elmar-Johannes Truu, Tallinna Linnavolikogu liige;

4.3.3 Inna Tur, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3.4 Aare Raudsepp, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3.5 (Kehtetu - Malle Ojamaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

4.3.6 (Kehtetu - Sole-Riin Sepp, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

4.3.7 Andrus Toompuu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3.8 Irina Kallasmaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna eelarvesektori analüütik;

4.3.9 Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.3.10 Külli Urb, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

4.3.11 Marina Runno, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119;
Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

4.4 sekretär: Astrid Kase, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
(Tlv k 30.04.2014 nr 703, jõustumine 25.06.2014)

5. Moodustada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

6. Kinnitada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

6.1 esimees: Priit Pärtelpoeg, Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja;

6.2 aseesimees: Tõnis Mölder, Pirita Linnaosa vanem;
(Tlv k 09.04.2014 nr 563)

6.3 liikmed:

6.3.1 Tiit Mäger, Tallinna Linnavaraameti õigusosakonna juhataja;

6.3.2 Irina Tihhomirova, Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna juhataja asetäitja;

6.3.3 Jaak Juske, Tallinna Linnavolikogu liige;

6.3.4 Enno Tamm, Tallinna Linnavolikogu liige;

6.4 sekretär: Mari Ermann, Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna analüütik

7. Kutsuda Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni töös liikmena osalema Pille Arjakas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitus- ja elamutalituse peaspetsialist.

8. Moodustada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

9. Kinnitada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise  komisjon  koosseis järgmiselt:

9.1 esimees: Elena Sapp, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja;

9.2 aseesimees: Gennadi Gramberg, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna juhataja;

9.3 liikmed:

9.3.1 Maie Zernask, Tallinna Keskkonnaameti  keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna juhtivspetsialist;

9.3.2 Aleksandr Taraskin, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist;

9.3.3 (Kehtetu - Triinu Maandi, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja investeeringute osakonna vanemspetsialist - Tlv k 09.04.2014 nr 563)
9.3.4 (Kehtetu - Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti jurist - Tlv k 09.04.2014 nr 563)

9.3.5 Sergei Bogovski, Tallinna Linnavolikogu liige;

9.3.6 Elmar-Johannes Truu, Tallinna Linnavolikogu liige;

9.3.7 Merilii Laanepere, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja investeeringute osakonna peaspetsialist;
(Tlv k 09.04.2014 nr 563)

9.3.8 Kristel Kivijärv, Tallinna Keskkonnaameti jurist;

(Tlv k 09.04.2014 nr 563)

9.4 sekretär: ( Kehtetu - Kerda Kaur, Tallinna Keskkonnaameti vanemspetsialist - Tlv k 25.06.2014 nr 1101)

9.5 sekretär: Evelyn Valtin, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna vanemspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365)

10. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjon.

11. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni  koosseis järgmiselt:

11.1 esimees: Siret Kotka, abilinnapea nõunik;

11.2 aseesimees: Ilona-Evelyn Rannala, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja;

11.3 liikmed:

11.3.1 (Kehtetu - Kaja Laanmäe, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

11.3.2 (Kehtetu - Toivo Tootsen, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

11.3.3 Margit Sellik, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna spetsialist;

11.3.4 Kristjan Kruus, Tallinna Noorsootöö Keskuse direktor;

11.3.5 Jaanus Riibe, Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja;

11.3.6 Martin Gasman, Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär;

11.3.7 Irina Antonjuk, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

11.3.8 Olga Barabaner, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

11.4  sekretär: Tiiu Kadak, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist.

12. Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni töös liikmena osalema Eveli Jõesaar, Tallinna linna Noortevolikogu liige.
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

13. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjon.

14. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:

14.1 esimees: Kaili Kukumägi, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja;

14.2 aseesimees: Jüri Dorbek, Tallinna Spordihalli direktor;

14.3 liikmed:

14.3.1 Deniss Presnetsov, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 15.01.2014 nr 56;
Tlv k 29.01.2014 nr 119)

14.3.2 Ruslana Veber, Tallinna Linnavolikogu liige;

14.4 sekretär: (Kehtetu - Liina Jõgisu, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna peaspetsialist -Tlv k 25.06.2014 nr 1101)

15. Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni töös liikmena osalema:

15.1 Peeter Tishler, Tallinna Spordiliidu esimees;

15.2 Tõnu Seil, Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsler;

15.3 Kristina Šmigun-Vähi, kahekordne olümpiavõitja.

16. Moodustada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

17. Kinnitada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

17.1 esimees: Kaie Kõrb, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.2 aseesimees: Andres Vakra, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365)

17.3 liikmed:

17.3.1 Monika Jänes, Tallinna Haridusameti pearaamatupidaja;

17.3.2 Viivi Lokk, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365)

17.3.3 Rainer Rannala, Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja;

17.3.4 Urmas Sadam, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna vanemspetsialist;

17.3.5 Tiina Pall, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktor;

17.3.6 Toomas-Vahur Lihtmaa, Tallinna Kunstikooli direktor;

17.3.7 Kaja Laanmäe, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.3.8 Märt Sults, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.4 sekretär: Merike Kivimäe, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna peaspetsialist.

18. Moodustada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

19. Kinnitada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

19.1 esimees: Lennart Sundja, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja;

19.2 liikmed:

19.2.1 Karin Randma, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti eelarve osakonna juhtivspetsialist;

19.2.2 (Kehtetu - Kersti Seitam, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna peaspetsialist - Tlv k 28.05.2014 nr 857)

19.2.3 Anna Murulauk, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna peaspetsialist;

19.2.4 (Kehtetu - Kaja Laanmäe, Tallinna  Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

19.2.5 Juri Poljakov, Tallinna Linnavolikogu liige;

19.2.6 (Kehtetu - Eduard Toman, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 29.01.2014 nr 119)

19.2.7 Heidy Tamme, Tallinna Linnavolikogu liige
(Tlv k 29.01.2014 nr 119)

19.2.8 Tõnno Piigli, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 17.09.2014 nr 1365)

19.3 sekretär: Kirsi Ansper, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna vanemspetsialist.

20. Tallinna Linnavalituse süüteoennetuse komisjoni ja Tallinna Linnavalitsuse Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni tegevuses lähtutakse Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrusest nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“.

21. Korraldus teha teatavaks punktides 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19 nimetatud isikutele.


 

22. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär