Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-20.12.2017
 
06.09.2017-06.12.2017
 
13.03.2017-06.09.2017
 
31.08.2016-13.03.2017
 
17.02.2016-31.08.2016
 
04.11.2015-17.02.2016
 
09.09.2015-04.11.2015
 
22.04.2015-09.09.2015
 
18.02.2015-22.04.2015
 
04.02.2015-18.02.2015
 
14.01.2015-04.02.2015
 
08.10.2014-14.01.2015
 
17.09.2014-08.10.2014
 
25.06.2014-17.09.2014
 
28.05.2014-25.06.2014
 
25.06.2014-28.05.2014
 
09.04.2014-24.06.2014
 
29.01.2014-09.04.2014
 
15.01.2014-29.01.2014
 
07.08.2013-15.01.2014

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.08.2013 korraldus number 1078
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2014 - 29.01.2014

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 15.01.2014 nr 56

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. august

2013 nr

1078-k

 

 

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuar 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

 

 

         

1. Moodustada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

2. Kinnitada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

2.1 esimees: Jaanus Mutli, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja;

2.2 aseesimees: Olga Ivanova, Lasnamäe linnaosa vanem;

2.3 liikmed:

2.3.1 Evelin Tsirk, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

2.3.2 Anneli Entson, Tallinna Linnavolikogu liige;

2.3.3 Enno Tamm, Tallinna Linnavolikogu liige;

2.3.4 Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna arenguprojektide juhtivspetsialist;

2.3.5 Kätlin Viksne, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna turundusbüroo peaspetsialist;

2.4 sekretär: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna välisprojektide juhtivspetsialist.

3. Moodustada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

4. Kinnitada Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

4.1 komisjoni esimees: Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja, tervishoiuosakonna juhataja;

4.2 aseesimees: Tarmo Kurves, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja;

4.3 liikmed:

4.3.1 Natalia Vaino, Tallinna Linnavolikogu liige;

4.3.2 Elmar-Johannes Truu, Tallinna Linnavolikogu liige;

4.3.3 Inna Tur, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna  peaspetsialist;

4.3.4 Aare Raudsepp, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna  peaspetsialist;

4.3.5 Malle Ojamaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist;

4.3.6 Sole-Riin Sepp, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist;

4.3.7 Andrus Toompuu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist;

4.3.8 Irina Kallasmaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna eelarvesektori analüütik;

4.4 sekretär: Astrid Kase, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna vanemspetsialist.

5. Moodustada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

6. Kinnitada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

6.1 esimees: Priit Pärtelpoeg, Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja;

6.2 aseesimees: Tõnis Mölder, Tallinna Linnakantselei referent;

6.3 liikmed:

6.3.1 Tiit Mäger, Tallinna Linnavaraameti õigusosakonna juhataja;

6.3.2 Irina Tihhomirova, Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna juhataja asetäitja;

6.3.3 Jaak Juske, Tallinna Linnavolikogu liige;

6.3.4 Enno Tamm, Tallinna Linnavolikogu liige;

6.4 sekretär: Mari Ermann, Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna analüütik

7. Kutsuda Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni töös liikmena osalema Pille Arjakas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitus- ja elamutalituse peaspetsialist.

8. Moodustada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

9. Kinnitada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise  komisjon  koosseis järgmiselt:

9.1 esimees: Elena Sapp, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja;

9.2 aseesimees: Gennadi Gramberg, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna juhataja;

9.3 liikmed:

9.3.1 Maie Zernask, Tallinna Keskkonnaameti  keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna juhtivspetsialist;

9.3.2 Aleksandr Taraskin, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist;

9.3.3 Triinu Maandi, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja investeeringute osakonna vanemspetsialist;

9.3.4 Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti jurist;

9.3.5 Sergei Bogovski, Tallinna Linnavolikogu liige;

9.3.6 Elmar-Johannes Truu, Tallinna Linnavolikogu liige;

9.4 sekretär: Kerda Kaur, Tallinna Keskkonnaameti vanemspetsialist.

10. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjon.

11. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni  koosseis järgmiselt:

11.1 esimees: Siret Kotka, abilinnapea nõunik;

11.2 aseesimees: Ilona-Evelyn Rannala, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja;

11.3 liikmed:

11.3.1 Kaja Laanmäe, Tallinna Linnavolikogu liige;

11.3.2 Toivo Tootsen, Tallinna Linnavolikogu liige;

11.3.3 Margit Sellik, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna spetsialist;

11.3.4 Kristjan Kruus, Tallinna Noorsootöö Keskuse direktor;

11.3.5 Jaanus Riibe, Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja;

11.3.6 Martin Gasman, Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär;

11.4  sekretär: Tiiu Kadak, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist.

12. Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni töös liikmena osalema Enelin Paas, Tallinna linna noortenõukogu esindaja.

13. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjon.

14. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:

14.1 esimees: Kaili Kukumägi, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja;

14.2 aseesimees: Jüri Dorbek, Tallinna Spordihalli direktor;

14.3 liikmed:

14.3.1 Deniss Presentsov, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 15.01.2014 nr 56)

14.3.2 Ruslana Veber, Tallinna Linnavolikogu liige;

14.4 sekretär: Liina Jõgisu, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna peaspetsialist;

15. Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni töös liikmena osalema:

15.1 Peeter Tishler, Tallinna Spordiliidu esimees;

15.2 Tõnu Seil, Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsler;

15.3 Kristina Šmigun-Vähi, kahekordne olümpiavõitja.

16. Moodustada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

17. Kinnitada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

17.1 esimees: Kaie Kõrb, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.2 aseesimees: Andres Vakra, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna juhataja;

17.3 liikmed:

17.3.1 Monika Jänes, Tallinna Haridusameti pearaamatupidaja;

17.3.2 Viivi Lokk, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse üldharidusosakonna juhataja;

17.3.3 Rainer Rannala, Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja;

17.3.4 Urmas Sadam, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna vanemspetsialist;

17.3.5 Tiina Pall, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktor;

17.3.6 Toomas-Vahur Lihtmaa, Tallinna Kunstikooli direktor;

17.3.7 Kaja Laanmäe, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.3.8 Märt Sults, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.4 sekretär: Merike Kivimäe, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna peaspetsialist.

18. Moodustada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

19. Kinnitada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni  koosseis järgmiselt:

19.1 esimees: Lennart Sundja, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja;

19.2 liikmed:

19.2.1 Karin Randma, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti eelarve osakonna juhtivspetsialist;

19.2.2 Kersti Seitam, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna peaspetsialist;

19.2.3 Anna Murulauk, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna peaspetsialist;

19.2.4 Kaja Laanmäe, Tallinna  Linnavolikogu liige;

19.2.5 Juri Poljakov, Tallinna Linnavolikogu liige;

19.2.6 Eduard Toman, Tallinna Linnavolikogu liige;

19.3 sekretär: Kirsi Ansper, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna vanemspetsialist.

20. Tallinna Linnavalituse süüteoennetuse komisjoni ja Tallinna Linnavalitsuse Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni tegevuses lähtutakse Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrusest nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“.

21. Korraldus teha teatavaks punktides 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19 nimetatud isikutele.


 

22. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär