Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014-2018
Tallinna Linnavalitsus 07.08.2013 määrus number 114 [RT IV, 13.08.2013, 3]
Jõustumine:16.08.2013
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2013 - ... [RT IV, 13.08.2013, 3]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. august 2013 nr 114

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014-2018

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 151 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2010 määruse nr 12 „Keskkonnaseire seaduse, välisõhu kaitse seaduse ja sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrusega nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded“ kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel.

Kinnitada "Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014-2018" (lisa).

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa. Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018