Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tiskre tee ja Tiskre oja kalda-ala katastriüksuste aadresside muutmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2013 korraldus number 882
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni 2013 nr 882-k

Tiskre tee  ja Tiskre oja kalda-ala katastriüksuste aadresside muutmine Haabersti linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest neile juurdepääsu järgi

1. Muuta katastriüksuse aadressid Haabersti linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Tiskre tee 20

Katastritunnus - 78406:610:0198

Uus aadress - Kaladi tn 1

1.2 Senine aadress - Tiskre tee 23

Katastritunnus - 78406:611:8100

Uus aadress - Vana-Umboja tn 10

1.3 Senine aadress - Tiskre tee 27

Katastritunnus - 78406:611:0004

Uus aadress - Jõeoti tn 41

1.4 Senine aadress - Tiskre tee 27a

Katastritunnus - 78406:611:0026

Uus aadress - Jõeoti tn 41a

1.5 Senine aadress - Tiskre tee 2a

Katastritunnus - 78406:610:5860

Uus aadress - Kakumäe tee 11b

1.6 Senine aadress - Tiskre tee 2b

Katastritunnus - 78406:610:5870

Uus aadress - Kakumäe tee 11c

1.7 Senine aadress - Tiskre tee 4a

Katastritunnus - 78406:610:2370

Uus aadress - Kakumäe tee 11d

1.8 Senine aadress - Tiskre tee 6a

Katastritunnus - 78406:610:1160

Uus aadress - Kakumäe tee 11e

1.9 Senine aadress - Tiskre oja kalda-ala

Katastritunnus - 78406:611:0072

Uus aadress - Vana-Umboja tn 6a

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 20. augustiks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks T. Hinnovile, J. Luurmanile, S. Palumetsale, Ü. Rikmale, M. Sarõtševale, V. Jessakovile, T. Jessakovale, Ü. Ossipile Osaühingule Mergante ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär