Kaabli tn 12 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 19.06.2013 korraldus number 868

Redaktsiooni kehtivus 19.06.2013 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 04.06.2088

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.