Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 16.10.2003 nr 50
Akt viitab
 
Tlv m 23.01.2013 nr 5
 
Tlv k 04.04.2012 nr 461
 
Tvk m 02.06.2011 nr 19
 
Tlv k 15.05.2002 nr 1369
 
Tlv k 06.09.2000 nr 3342
 
Tlv k 15.05.1998 nr 2794
 
Tlv k 20.06.1997 nr 1938
 
Tlv k 20.06.1997 nr 1939
 
Tlv k 20.06.1997 nr 1940
 
Tlv k 07.03.1997 nr 642
 
Tlv k 28.02.1997 nr 533
 
Tlv k 07.06.1996 nr 1577
 
Tlv k 04.02.2004 nr 187
Aktile viitab
 
Tlv k 05.08.2015 nr 1131
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kaabli tn 12 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2013 korraldus number 868
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2013 - ...

Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 04.06.2088

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.