Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
26.06.2013- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon heakorrakuu tulemuste kohta
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 istungi protokoll number 28/44
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2013 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

26. juuni 2013 nr 28

Päevakorrapunkt 44

Informatsioon heakorrakuu tulemuste kohta

Otsustati:

võtta teadmiseks seletuskirjas esitatud informatsioon Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsuste 20. aprillist 15. maini 2013 Tallinnas läbiviidud heakorrakuu tulemuste kohta.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

VÄLJAVÕTE ÕIGE


Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon heakorrakuu tulemuste kohta“ juurde

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni 20. aprillist 15. maini 2013 Tallinnas toimunud heakorrakuu tulemuste kohta.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punkti 5 kohaselt on Tallinna linna kui omavalitsusüksuse ülesanne korraldada linnas heakorda. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lõike 1 kohaselt korraldavad heakorratöid Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosade valitsused oma pädevuse järgi.

1. Tallinna Keskkonnaamet korraldas koostöös Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsustega 20. aprillist 15. maini 2013 Tallinnas heakorrakuu. Selle aasta heakorrakuu tunnuslause oli „Lööme linna läikima!“. Heakorrakuud koordineeris Tallinna Keskkonnaamet ja linnaosade valitsused korraldasid talguid ning muid kampaaniaga seotud üritusi.

2. Heakorrakuu kampaania algas 20. aprillil talgute ja kogupereüritusega Kivila pargis Lasnamäel, millest võttis osa ligi 200 vabatahtlikku, kes kogusid pargialalt ligi 30 tonni prahti. Talgutel osales palju aktiivseid linnaelanikke, sealhulgas kooliõpilasi, pensionäre, keskkonnaameti ja linnaosade valitsuste töötajaid jt. Peaesineja oli Tanja Mihhailova ja päeva juhtis Eduard Toman. Osalejate vahel loositi välja Tallinna Botaanikaaia ja Tallinna Loomaaia piletid. Kõik talgutel osalejad said tänutäheks „Heakorra ABC“ logoga riidekoti, lisaks jagati neile infovoldikuid „Heakorra ABC“.

3. Heakorrakuul korrastati haljasalasid, likvideeriti ebaseaduslikult ladestatud jäätmeid, korrastati mänguväljakuid ja korraldati üritusi linnaelanike jäätmealase teadlikkuse suurendamiseks.

4. Tallinna Keskkonnaamet koostas linnaelanikele eesti-, vene- ja inglisekeelse infovoldiku „Heakorra ABC“, kuhu on koondatud teave linna heakorra kohta. Voldikust saab teada, kuidas heakorrastada koduümbrust, on antud näpunäiteid linna haljasalade, mänguväljakute, koerteväljakute, kalmistute ja muude linna rajatiste kasutamisvõimaluste ning hooldamise kohta jms. Muu hulgas leiab voldikust teavet, kuhu pöörduda, kui on küsimusi linna heakorra kohta. Eestikeelseid voldikuid trükiti 1900, venekeelseid 1400 ja inglisekeelseid 600 eksemplari.

5. Tallinna Keskkonnaamet tellis heakorrakuu kampaania raames logodega riidekotte, mida jagati tänutäheks talgutel osalejatele.

6. Korraldati heakorrakuu teavituskampaania, mille kogumaksumus oli 12 917 eurot.

7. Tallinna Keskkonnaameti tellimusel istutati linnaosade peenardele kokku 3200 püsililleistikut ja 381 pargiroosi. Lisaks istutati peenardele 28 700 võõrasema, mis pakuvad õieilu koos ajatatud 3300 tulbiga. Vaasidega toodi linna 920 võõrasema. 18. ja 22. aprillil toimusid puude hoolduse teemalised õppepäevad. 7. mail korraldati korteriühistutele Kristiine Linnaosa Valitsuses haljastuse kujundamise ja hoolduse teemaline seminar.

8. Heakorrakuu 2013 raames korraldasid linnaosade valitsused ja Tallinna Keskkonnaamet heakorratalgud, mis toimusid kõikides linnaosades:

· Haaberstis ‒ Kakumäe rannapargis,

· Kesklinnas ‒ Tiigiveski pargi ja Kaasani kiriku tagusel alal, Aegna loodusmajas (Tallinna Keskkonnaamet)

· Kristiines ‒ Löwenruh`pargis,

· Lasnamäel ‒ Kivila pargis,

· Mustamäel ‒ Männi pargis,

· Nõmmel ‒ Võidu pargis,

· Põhja-Tallinnas ‒ Stroomi rannas,

· Pirital ‒ Pirita linnaosas erinevates kohtades, mh Pirita silla ja Lükati silla vahelisel alal, Pirita kalmistul (Tallinna Keskkonnaamet).

Talgutest võttis osa kokku ligi 1500 talgulist.

9. 4. mail toimusid heakorratalgud peamiselt kodanikeühenduste eestvedamisel ning koostöös linna asutustega.

10. Kokku korraldati linnas ligi 100 talgut. Koristustöödele kaasati linnaosade elanikke, mittetulundusühinguid, korteriühistuid, õpilasi, noorteorganisatsioone, pensionäre jt.

11. Heakorrakuu jooksul on ajavahemikus 20. aprillist 15. maini 2013 üle antud 907 tonni jäätmeid.

11.1. Jäätmekogused linnaosade kaupa on järgmised:

· Haabersti

72 tonni

· Kesklinn

181 tonni

· Kristiine

77 tonni

· Lasnamäe

160 tonni

· Mustamäe

18 tonni

· Nõmme

 46 tonni

· Pirita

  275 tonni

· Põhja-Tallinn

 75 tonni

11.2. Tallinna Keskkonnaamet 3 tonni

12. OÜ KESTO ja Tallinna Keskkonnaameti andmetel koguti heakorrakuu ajal ohtlikke

jäätmeid Tallinnas järgmiselt:

· akud

397 kg

· patareid

172 kg

· lambid

956 tk

· ravimid

131 kg

· värvid

6059 kg

· õli

620 kg

· reostunud pakendid

994 kg

· kemikaalid

6 kg

· elavhõbe

265 g

· õlifiltrid

16 kg

· elektroonika

9136 kg

13. Alljärgnevalt on loetletud põhilised heakorrakuu tegevused linnaosades:

· ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine;

· puuokste lõikamine, kujundus- ja sanitaarraietööd, võsaraie, magistraalteede äärte ja kraavide puhastamine;

· haljasalade, parkmetsade ja parkide korrastamine ja lehtede riisumine.

14. Põhilised tegevused linnaosades:

14.1. Põhja-Tallinn

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosavalitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

kuni 15.05.2013

Haljasalade kevadine suurpuhastus koos kõnniteede puhastamisega talvisest libedusetõrjega kaasnenud puistematerjalist

OÜ Jaaksoni Linnahooldus

Sotsiaalsed töökohad

kuni 15.05.2013

Linnaosa kõrvaltänavate ja sisekvartali teede puhastamine libedustõrjeks kasutatud materjalist

Tänavapuhastuse AS

 

26.04.2013, kell 12:00

Talgud Stroomi rannapargis sh rannaalalt kivide ja klaasikildude koristus, rannapargis lehtede ja prahi koristus

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tallinna Kogudus, koolide õpilased (ca 290 inimest), MTÜ-d, Põhja-Tallinna Valitsus. Kokku ca 380 inimest

Sotsiaalsed töökohad

30.04.

Talgud, Karjamaa pargi koristamine

Karjamaa Gümnaasiumi 35 õpilast

Sotsiaalsed töökohad

4.05.

Talgud mereäärsel alal Kalamajas kultuurikilomeetril, Patarei vangla ümbrus, Kultuurikatla aed

AS Tallinna Vesi, AS Coca-Cola HBC Eesti, Helenius Baltic OÜ (100 inimest)

 

4.05.

Talgud, Kopli liinid, mereäär koos Kopli tn nõlvaga

AS Fujitsu Estonia (100 inimest)

 

10.05.

Talgud, Süsta pargi  koristamine ja kraavide süvendamine

Professorite Küla Selts, Põhja-Tallinna LOV töötajad, sõjaväelased (30 inimest)

Sotsiaalsed töökohad

 

Prügistunud alade puhastamine linnaosas

 

 

aprill mai

Kopli liinid (5 Liin 10, 1 Liin 7)

konteinerid

Sotsiaalsed töökohad

aprill mai

Amburi tn 10 raudtee äär

konteinerid

Sotsiaalsed töökohad

aprill mai

Pelguranna tn 41a

konteinerid

Sotsiaalsed töökohad

aprill mai

Kaera 21

konteinerid

 

aprill mai

Merimetsa metsa aluse koristamine

konteinerid

Sotsiaalsed töökohad

mai

Rahvastiku arvuga lillepeenra rajamine Sõle tn 3 ette

AS Mustamäe Haljastus

 

15.05.

Linnaosa vaasidesse ja peenardele istutused (vaasid on Kopli pargis)

Keskkonnahoolduse OÜ

 

15.05.

Linnaosa lasteaedade territooriumile lillede istutamine

Lasteaiad (20), OÜ Rõõmu Aiand

 

17.05.

Puude istutamine Stroomi rannaparki koos koolidega

Koolid (8), Nurga Talu Puukool, AS Tallinna Vesi

Sotsiaalsed töökohad

14.2. Haabersti

Kuupäev
2013

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

aprill/mai

Põõsagruppide hoolduslõikus

AS Mustamäe Haljastus   MTÜ Montessori Koolitusühing     

6

aprill/mai

Talvise puistematerjali koristus

AS Mustamäe Haljastus         OÜ Jaaksoni Linnahooldus

 

aprill/mai

Haljasalade kevadine riisumine

AS Mustamäe Haljastus Vabatahtlikud koristajad        

7

mai

Lillede istutamine vaasidesse

AS Mustamäe Haljastus

 

03.05.

Talgud Kakumäe rannapargis

LOV kohalikud elanikud Sotsiaalsed töökohad

LOV 26 3              7

aprill/mai

Vabatahtlikud koristustalgud Astangu tänava ümbruses

Vabatahtlikud,  Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tallinna Kogudus

 

aprill/mai

Elanikelt teemaadelt kogutud pargijäätmete äravedu

AS Mustamäe Haljastus,   OÜ Adelan Prügiveod

 

mai

Tänavasiltide paigaldamine

Sandese Haldusteenuste OÜ

 

17. ja 18.04.

KÜ nõustamine ümarlaudadel

Tallinna Keskkonnaamet

 

mai

Harku järve ranna ja kaldaalade koristus

Sotsiaalsed töökohad

6

mai

Õismäe raba koristus

Keskkerakonna noored

6

aprill/mai

Pargipinkide remont

Sandese Haldusteenuste OÜ

 

aprill/mai

Vanade autorehvide kokkukorjamine ja  äravedu

OÜ Adelan Prügiveod             OÜ Jaaksoni Linnahooldus

 

mai

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine Kõrgepinge tn

Vabatahtlikud, kohalikud elanikud

 

mai

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine Astangul

OÜ Adelan Prügiveod

 

mai

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine Sõudebaasi tee

AS Mustamäe Haljastus,   OÜ Adelan Prügiveod

 

 

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine Looga peatus

OÜ Adelan Prügiveod

 

mai

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete  likvideerimine Lesta

OÜ Adelan Prügiveod

 

aprill/mai

Grafiti likvideerimine

Sotsiaalsed töökohad

6

 

Lasteaedade abistamine prügikonteineritega

OÜ Adelan Prügiveod

 

mai

Lasteaedade abistamine liiva vahetusel, 6 lasteaia liiv

7

mai

Õismäe tiigi veepeegli puhastus

Sotsiaalsed töökohad

7

14.3. Kesklinn

Kuupäev

Tegevus / üritus

Linnaosa poolt kaasatud osapooled

27.03.

Heakorrakuu infopäev KÜ-te igakuisel koosolekul

KÜ esindajad, linnaelanikud

04.05.

Tiigiveski pargi  ja Kaasani kiriku territooriumi heakorratalgud

Linnaosa Valitsuse töötajad, piirkonna elanikud (60 inimest)

04.05.

Järve metsa heakorratalgud. Spordiklubi Sparta eestvedamisel terviseraja koristamine

Spordiklubi Sparta liikmed, linnaelanikud (35 inimest)

04.05.

Luite asumi heakorratalgud. Järvevana tee äärse metsaaluse koristamine

Luite asumi elanikud

 4.05.

Juhkentali Seltsi talgud   Kaitseministeeriumi kinnistul võsa raiumine

Piirkonna elanikud, Kesklinna Valitsuse sotsiaalsetel töökohtadel töötajad

06.05.

Muinsuskaitse Seltsi talgud Mõigu Pühamäe kalmistu

Eesti Muinsuskaitse Seltsi liikmed  (40 inimest)

10.05.-11.05.2013

Kaasani kiriku piirdeaia värvimine

Sotsiaalsetel töökohtadel töötajad

18.05.

Aegna saarel talgud. Rannaala ja saare vana kalmistu koristamine

Linnaosa Valitsuse töötajad, Aegna saare elanikud, Vabatahtlik Reservpäästerühm ja loodussõbrad (49 inimest)

heakorrakuu

MTÜ Kadrioru Seltsi kevadkoristustalgud

Kadrioru elanikud

heakorrakuu

MTÜ Uue-Maailma Seltsi kevadkoristustalgud

Piirkonna elanikud

25.05.

MTÜ Vanalinna Seltsi ühistalgud "Peseme vanalinna näo puhtaks"

Vanalinna elanikud (25 inimest)

heakorrakuu

Kõrvaltänavate  kevadkoristus

Lepingupartnerid

heakorrakuu

Kõrvaltänavate  teemaa haljasalade kevadkoristus

Lepingupartnerid

heakorrakuu

Parkide ja haljasalade kevadkoristus

Lepingupartnerid

heakorrakuu

Pargiteede remont

Lepingupartnerid

heakorrakuu

Pargiinventari remont ja puhastamine

Lepingupartnerid

heakorrakuu

Haljasaladel talvekahjustuste likvideerimine

Lepingupartnerid

heakorrakuu

Projekt "Roheline õu"

Kinnistute omanikud

heakorrakuu

Grafiti likvideerimine

Lepingupartner

heakorrakuu

Linnaosa lasteaedade abistamine liivakastide liiva vahetamisel

Lepingupartner

heakorrakuu

Linnaosa lasteaedade abistamine ohtlike puude lõikamisel (32 objekti)

Lepingupartner

heakorrakuu

Hooldusest väljas olevate tühermaade jm objektide kevadkoristus (12 objekti)

Lepingupartnerid ja sotsiaalsetel töökohtadel töötajad

14.4. Kristiine

Kuupäev
2013

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

 Sotsiaalsed töökohad (töötud)

10.04.

Kristiine linnaosa KÜ ümarlaud,
heakorrakuu infopäev

Kristiine linnaosa elanikud, korteriühistud - 35 inimest

-

18.04.

Puude näidis-hoolduslõikus Tulika 50a haljasalal

Kristiine linnaosa elanikud, korteriühistud - 35 inimest

-

20.04.

Tallinna Muinasjutu Lasteaia talgud - Energia 11

7 üldkasuliku töö tegijat,
30  lapsevanemat

5

26.04.

Mustamäe tee 59, Huvikeskus Kullo talgud

45 lapsevanemat,
6 üldkasuliku töö tegijat

6

27.04.

Tallinna Kristiine Lasteaed -
Rästa põik

6 üldkasuliku töö tegijat,
20 lapsevanemat

2

24.04.

Kristiine linnaosa
talgud Löwenruh pargis

45 linnaosa elanikku, 8 üldkasuliku töö tegijat

9

03.05.

Tallinna Haraka Lasteaia talgud- Haraka tn 7

43 lapsevanemat

5

04.05.

Tallinna Lepatriinu Lasteaia talgud, Keemia tn 40

57 lapsevanemat

2

07.05.

Seminar "Hoovide haljastusest"

62 inimest

-

08.05.

Krameri aia koristamine

6 linnaosa elanikku,
5 üldkasuliku töö tegijat

-

08.05.

Korteriühistutega AS Tallinna Vee  veepuhastusjaama külastamine

26 KÜ esindajat

-

22.05.

Tallinna Lille Lasteaia talgud - Keemia tn 5

41 lapsevanemat

4

12.05.

Heakorrakuu lõpetamine Löwenruh pargis

Linnaosa elanikud

6

17.05.

Seebi sisehoovis istepinkide remont ja uute pinkide paigaldamine, 5 uut pinki,6 vana parandus

-

Heakorrakuu

Aadressitähiste paigaldamine 25 tk

-

Heakorrakuu

Vanade rehvide kokku kogumine ja utiliseerimine

 

4

Heakorrakuu

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine - 11 kohta (Laki tn pikendusel, Kõrgepinge tänaval, Tuuliku tn ääres, Seebi tn kurvi juures, Laine tn ääres, Tervise tn, Rahumäe tee 3, Kotkapoja tn jne)

39 üldkasuliku töö tegija
abiga

8

Heakorrakuu

Ohtlike puude raie Kotka 8, Välja 10, Seebi sisehoovis, Tondi 25 taga, Kotka 16/18/24 sisehoovis. Hoolduslõikus Räägu 27 juures

Linnaosa elanikud

2

Heakorrakuu

Aiajäätmete vedu linnaosa elanikelt

211 registreerunut

2

14.5. Lasnamäe

2013

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

heakorrakuu jooksul

Maa-alade prahi koristus
 (lenduv praht, rehvid) 79,55 ha

BLRT Refonda OÜ, Keskkonnahoolduse
OÜ, Eesti Rehviliit, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

11

16. nädal

Lasnamäe tn ääred

 

2

16. nädal

Laagna tee nõlvad

 

 

17. nädal

Liikuri tn ja Smuuli tee vaheline maa-ala

 

 

17.-18.nädal

Narva mnt äär kuni Pirita jõeni

Skaudid (25 inimest)

 

18. nädal

Tondiraba tn ja Mustakivi tee vaheline maa-ala

 

5

18. nädal

Mustakivi tee 35 ja Loometsa pst 7 vaheline maa-ala (perspektiivne Tondiraba pargiala),

 

 

19. nädal

Paevälja asum

Skaudid (30 inimest)

 

19. nädal

Perspektiivse Rahu tee maa-ala

Skaudid (35 inimest)

 

19. nädal

Pirita jõeoru maastikukaitseala talgud (Hooldekodu tee Priisle tee)

 

5

20. nädal

Priisle poe taguse ala koristus

Skaudid (30 inimest)

 

20. nädal

Katleri asum, Paasiku tn tagune ala

 

2

 

Talgud

 

 

20.04.

Avaüritus Kivila pargis

Linnaelanikud, Lasnamäe LOV töötajad, Tallinna Keskkonnaameti töötajad (158 inimest)

 

27.04.

Vikerlase 13-15 Kahu tn äärsed alad

Elanikud (10 inimest)

 

27.04.

Kalevipoja 10

Kultuurikeskuse Lindakivi töötajad, linnaelanikud (15 inimest)

 

02.05.

Läänemere tee 47 ümbrus

Elanikud (20 inimest)

 

02.05.

Võidujooksu tn ja Valge tn vaheline maa-ala

BLRT Refonda OÜ,
elanikud (30 inimest)

 

04.05.

Paevälja asum, klindi äär

AS Eolane Tallinn töötajad, BLRT Refonda OÜ (35 inimest)

 

08.05.

Läänemere tee 34 ümbrus

Elanikud (10 inimest)

 

08.05.

Kahu tn 4

Sotsiaalkeskuse töötajad, lapsed (25 inimest)

 

10.05.

Pirita jõeoru maastikukaitseala

Kooliõpilased, Lasnamäe LOV töötajad, BLRT Refonda OÜ, OÜ Upakkterminal EV, Keskkonnahoolduse OÜ (250 inimest)

 

 

Vanarehvide utiliseerimine

Eesti Rehviliit, Kuusakoski AS, Keskkonnahoolduse OÜ,
BLRT Refonda OÜ

 

 

 

 

 

 

Elumajade vaheliste haljasalade
koristus 174 ha

Keskkonnahoolduse OÜ

9

 

 

 

 

16.- 21. nädal

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine

Keskkonnahoolduse OÜ, OÜ Upakkterminal EV,  AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

 

 

Kärberi tn 43 ja soojatrassi vaheline ala

 

 

 

Peterburi tee 18 ja raudtee vaheline ala

 

 

 

Peterburi tee 34d garaažide juures

 

 

 

Lasnamäe tn lõpp

 

 

 

Uuslinna 5 ja Võidujooksu vaheline ala

 

 

 

Paevälja asum

 

 

 

Linnamäe tn 1 ja Mustakivi tee vaheline ala

 

 

 

Priisle kaupluse tagune ala

 

 

 

Betooni tn kuni linna piirini

 

 

 

Paneeli tn

 

 

 

Betooni põik

 

 

 

Sõstramäe tn

 

 

 

Vesse tn

 

 

 

Vesse põik

 

 

14.6. Mustamäe

Kuupäev
2013

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

27.04.

Kiili tn 7 majaümbruse heakorratalgud

Tallinna Sõbrakese Lasteaia töötajad, lapsed ja lastevanemad (32 inimest)

27.04.

J. Sütiste tee 36 kuni 40 majaelanike heakorratalgud

J. Sütiste tee 36 kuni 40 kortermajade elanikud (8 inimest)

04.05.

J. Sütiste tee 33 majaümbruse korrastamise talgud

J. Sütiste tee 33 elanikud

01.05.

Sõpruse pst 229/231

Sõpruse pst 229/231 elanikud (12 inimest)

01.05.

A. H. Tammsaare tee 99 kuni 105 elanike talgud

A.H. Tammsaare tee 99 kuni 105 aktiivsemad elanikud, 6 inimest

02.05.

Ehitajate tee 23 lasteaia ümbrus

Tallinna Lasteaia Õunake töötajad, lapsed ja lastevanemad

03.05.

Linnaosa heakorra talgud Männipargis

72 Mustamäe LOV töötajat ja linnaelanikku

03.05.

Sõpruse pst 234 Lasteaed Kikas ümbrus

Tallinna Lasteaia Kikas töötajad ja lapsevanemad

04.05.

VI mikrorajoon E. Vilde tee 54 ümbritsevad alad

Mustamäe Laste Loomingu Maja töötajad, lapsed ja väliskülalised (64 inimest)

04.05.

"Teeme Ära" raames Sütiste pargi koristustalgud

35 inimest

04.05.

Vilde tee 88 heakorratalgud

12 E. Vilde tee 88 elanikku

04.05.

Sõpruse pst 202 kuni 206 elanike heakorratalgud

8 ümberkaudsete majade elanikku

05.05.

KÜ Sütiste tee 45  majaümbruse koristustalgud

24 inimest            J. Sütiste tee 45 ja J. Sütiste tee 43 majast

6. mai - 7. mai

Retke tee 24 majaümbruse koristustalgud

 

10.mai kuni 15 mai

Sõpruse pst 188 heakorratalgud

4 inimest

 

 

 

11.05.

J. Sütiste tee 26 heakorratalgud

 

08.05.

Tallinna Tehnikagümnaasium, Sõpruse pst 187 koristustalgud. Koristati kooli vahetus läheduses asuvat Lepistiku parki mahakukkunud okstest ja prahist

43 kooli õpilast ja töötajat

14.aprill kuni 12.mai

Linnaosas registreerimata talguliste ja sotsiaalsete töötajate poolt kokku kogutud prahi, lehe ja okste äraviimine

Hinnanguliselt 300 inimest

Heakorrakuu

Linnaosa haljasalade kevadkoristus

7 sotsiaalset töökohta ja lepingupartner

OÜ Jaaksoni Linnahooldus

 

Männipargis koertega jalutamist keelavate siltide paigaldamine

 

 

Lõhutud pargipinkide remont

 

 

Männipargi laste liikluslinnakus teekattemärgistuse  (pikijoonte, sebra, noolte) joonimine

 

 

Kändude freesimine

 

Soditud seinte puhastamine. Heakorrakuu ajal puhastati/värviti soditud seinad järgmistelt linna objektidelt:       E. Vilde tee 71a, Sõpruse pst 179/181, Akadeemia tee 30,       E. Vilde tee 118, Ehitajate tee 82, Männipargi laululava

14.7. Nõmme

Kuupäev
2013

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

KORISTUSTALGUD

 

 

22.04 ja 23.04

Jooksurajad maastikukaitsealal

Nõmme Kergejõustikuklubi (50 inimest)

 

30.04.

Glehni park

Nõmme Rotary klubi

02.05.

Tallinna Lauliku Lasteaia ümbrus

Tallinna Lauliku Lasteaed ja lapsevanemad (100 inimest)

 

04.05.

Võidu park

Männiku noortekeskus ja Tallinna Tugikeskus Juks (50 inimest)

 

04. 05.

Hiiu baptisti kalmistu

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Nõmme Baptistikogudus (20 inimest)

 

04.05.

Nelgi tn ja Kraavi tn jalgrada

Piirkonna elanikud (22 inimest)

 

04.05.

Raudtee äär Kivimäe jaamast kuni Noortekeskuseni

MTÜ Nõmme Vanameeste Klubi (25 inimest)

 

04.05.

Glehni park

MTÜ Meie Kodu Nõmme (30 inimest)

 

08.05.

Glehni rahula

MTÜ Nõmme Heakorra Selts (20 inimest)

 

10.05.

Vabaduse park

Tallinna Nõmme Noortemaja (10 inimest)

 

04.05.

Underi Tuglase kirjanduskeskus

30 inimest

 

04.05.

Kivimäe Põhikooli ümbruse ja hooviala heakorrastamine

Kooli töötajad, lapsevanemad (40 inimest)

 

04.05.

Vanaka nõlv ja seda ümbritsev mets

Männiku noortekeskus, Nõmme koolide õpilased (40 inimest)

 

04.05.

Sinirebase tänava ümbruse koristamine

Tallinna kodutute loomade varjupaik (45 inimest)

 

11.05.

Piiri tn, Rahumäe tee ja surnuaia ümbrus

Naabrivalve sektor

 

26.04.

Vaaside transport

OÜ Sintravella

 

30.04.

Puuvõra lõikamise õppepäev Jaama 18 krundi kõrval asuvas pargis

Arborest OÜ

 

Kokku

508 kotti

KORISTUSTÖÖD abitöölistega

 

 

 

 

Sinirebase tänava ümbruse koristamine

 

6

03.05.-08.05.

Ilvese tn äärsete alade koristamine

 

6

15.05.-15.06.

Talgute korras ja abitöölistega kokku korjatud okste äravedu

OÜ SLG Energy

6

14.04.-12.05.

Nõmme linnaosas asuvate teede äärte, parkmetsade, parkide, tühjade kruntide ja reformimata riigimaade koristamine. Pääsküla rabajooksu piirkonna koristamine. Pääsküla raba loodusraja puhastamine ja lõhutud elementide parandamine

 

6

29.04.-26.05.

Punaste lehekottide äravedu

62 000 kotti /ca 800 t lehti ja okkaid

14.8. Pirita

Kuupäev
2013

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

25.04.

Koristustalgud Pirita lasteaedades ja koolides (Pirita Lasteaed, Merivälja Lasteaed, Naba Lasteaed)

Lasteaedade ja koolide lapsed ja lapsevanemad (100 inimest)

 

27.04.

Koristustalgud Pirita rannaalal ja rannametsas

Kohalikud elanikud, Pirita LOV töötajad, seltsid (50 inimest)

5

27.04.

Mähe oja koristamine rannametsas

Pirita LOV töötajad, kohalikud elanikud

 

27. aprill- 5. mai

Pirita jõe ja jõe kallaste puhastamine

Pirita LOV töötajad, kohalikud elanikud (10 inimest)

 

27.04.

Purde tn serva Varsaallika oja ümbruse korrastamine

Kohalikud Kose elanikud10 inimest

 

05.05.

Pähkli tn/  Haljastee nurgas Varsaallika oja ümbruse korrastamine

Maarjamäe elanikud (10 inimest)

 

05.05.

Purde tn servas Maarjamäe klindi aluse korrastamine

Tallinna Lastekodu Purde maja (30 inimest)

 

10.-17. mai

Maarjamäe klindi alusel võsa raie

Pirita LOV

 

05.05.

Talgud Lillepi pargis

Lillepi Pargi Selts (20 inimest)

 

07.05.

Talgud Rannametsas

Pirita Majandusgümnaasiumi õpilased ja Pirita LOV töötajad (120 inimest)

 

14.04.-12.05

Linnaosas reformimata riigimaade koristamine, maastikukaitseala koristamine

 

5

13.-16. mai

Vanad rehvid

 

 

08.05-12.05.

Pargiinventari parandamine (pinkide parandamine, prügikastide värvimine)

 

3

01.05.

Suvelillede istutamine vaasidesse, 400 võõrasema

 

14.04.-12.05.

Mänguväljakute mänguatraktsioonide parandamine, värvimine (Tamme spordiplats )

 

 

11.05.

Mänguväljakutele liivavedu (Esku mänguväljak, Aianduse/Tolmuka mänguväljak)

 

10

14.04.-12.05.

Muru parandamine ja taastamine haljasaladel ja teemaadel

 

 

09.05.

Tänavasiltide, viitade ja infotahvlite paigaldamine

 

 

 

Pirita ranna kevadine suurpuhastus

 

 

 

Haljasalade kevadine suurpuhastus

 

 

 

Sõidu- ja jalgteedelt graniitsõelmede kokku korjamine ja teede pesu

 

 

15. Tallinna Kommunaalameti tegevus heakorrakuu jooksul:

· koguti linna teedelt, tänavatelt, jalgrattateedelt, kõnniteedelt, parklatest ja ühissõidukite peatuste ootealadelt kokku 6172 tonni talvist puistematerjali;

· koristati teemaa haljasaladelt 361 tonni olmejäätmeid;

· kevadkoristuse jooksul teostati tänavate survepesu, milleks kulus 6119 m3 vett;

· ühissõidukite ootealadel korrastati prügikaste ja pinke ning vahetati välja 30 amortiseerunud prügikasti;

· viidi koostöös Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja PPA Põhja prefektuuri  esindajatega läbi 9 kontrollreidi heakorra kontrollimiseks ehitusobjektidel ja nende ümbruses. Kokku käidi 28 ehitusobjektil. Korrastatud ehitustandritega paistsid silma Tedre tn 55 korterelamu/ärihoone ehitus, Raua tn 34 korruselamu ehitus, Mäepealse tn 28 korterelamu ehitus.

16. Tallinna Transpordiameti tegevus heakorrakuul linna hallatavate ootepaviljonide (kokku 172 tk) korrastamiseks:

  • ühistranspordi peatustes ootepaviljonide lõhutud klaasseinte asendamine uutega - 39 tk;
  • ootepaviljonide seinte ja konstruktsioonide värvimistööd, sh graffiti eemaldamine - 627 m2
  • ootekodade istepinkide (4 tk), tugikonstruktsioonide  korrastus- ja hooldustööd (26 m2), sh klaasseinte pesu ja kiviseinte survepesu - kokku 257 h;
  • suitsetamist keelavad kleebised uuendatud kõigis ootekodades.

17. Linnaosades toimusid heakorrateemalised (jäätmed, lemmikloomad, haljastus, mänguväljakud) infotunnid, kus infot ning infomaterjale jagasid keskkonnaameti spetsialistid. Infotundidel osales kokku ligi 500 inimest.

18. Heakorrakuu pidulik lõpetamine toimus laupäeval, 12. mail, Kristiine kevadlaadal Löwenruh´ pargis, kus autasustati aktiivsemaid heakorrakuust osavõtjaid. Laadameeleolu hoidis ansambel Svjata Vatra ja päeva juhtis Eduard Toman.

19. Heakorrakuu tegevust ja selle teemasid kajastati kogu kampaania vältel tasuta mitmetes eesti- ja venekeelsetes meediakanalites, sealhulgas ka Vabaduse väljaku ekraanil, linnaosade ajalehtedes, heakorrakuu veebilehel www.tallinn.ee/heakorrakuu eesti ja vene keeles ning heakorra infovoldikus „Heakorra ABC“.

20. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid 22 aastat tagasi. Tallinna Linnavalitsus kuulutas 3. aprilli 1991 määrusega nr 79 aprillikuu heakorrakuuks. Hiljem kujunes välja traditsioon lõpetada heakorrakuu tegevused Tallinna päevaks.

Arvestades heakorrakuu raames tehtud töid ja korraldatud üritusi, on linn jälle tunduvalt puhtam ja linnaelanike keskkonnateadlikkus suurenenud.

Relo Ligi

Tallinna Keskkonnaameti juhataja asendaja