Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 istungi protokoll number 28.
Informatsioon heakorrakuu tulemuste kohta

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna heakorra eeskiri Tvk m 45 22.06.2006 01.09.2006
2 Linna kevadine suurpuhastus Tlv m 79 03.04.1991 03.04.1991