Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Juhkentali tn 42 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2013 korraldus number 824
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni 2013 nr 824-k

Juhkentali tn 42 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6, tulenevalt Juhkentali tn 42 katastriüksusel paiknevatele hoonetele unikaalaadresside määramise vajadusest ja M. Maasika taotlusest

1. Muuta katastriüksuse aadress Kesklinnas alljärgnevalt:

Senine aadress - Juhkentali tn 42

Katastritunnus - 78401:116:1290

Uus aadress - Juhkentali tn 42 // 42a // 42b

2. Kinnistu omanikel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 1. augustiks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks OÜ BREM Kinnisvarahooldusele, M. Maasikale ja A. Kingale ja Tallinna Kesklinna Valitsusele. M. Maasikal teavitada aadressi muutmisest kõiki korteriomanikke.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär