Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013-2025
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 40 [RT IV, 25.06.2013, 36]
Jõustumine:28.06.2013
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2025
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2013 - 31.12.2025 [RT IV, 25.06.2013, 36]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2013 nr 40

Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013-2025

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.  Kinnitada „Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013-2025 (lisa).

§ 2.  Arvestada „Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013-2025“ Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrus nr 17 „Tallinna haljastuse arengukava kinnitaminetunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013–2025