Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 39 [RT IV, 25.06.2013, 37]
Jõustumine:28.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2013 - ... [RT IV, 25.06.2013, 37]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. juuni 2013 nr 39

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.  Kinnitada "Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018" (lisa).

§ 2.  Arvestada "Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018ˮ Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013–2018