Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2013. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 otsus number 85
Redaktsiooni kehtivus: - 15.06.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 15.06.2017 nr 80, vastuvõetud 15.06.2017

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

13. juuni 2013 nr 85

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2013. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12 ja p 13 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lg 2 p 5, lg 3, § 8 lg 1, lg 4, lg 5 ja lg 6 ning § 9 alusel

 

 

     

1. Määrata Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 79 liiget.

2. Moodustada Tallinna Linnavolikogu 2013. aasta valimisteks 8 valimisringkonda, määrata kindlaks valimisringkondade numeratsioon, piirid ja jaotada mandaadid igas valimisringkonnas alljärgnevalt:

2.1 valimisringkond nr 1 - Haabersti linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 7 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 9 mandaati;

2.2 valimisringkond nr 2 - Kesklinna linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 8 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 10 mandaati;

2.3 valimisringkond nr 3 - Kristiine linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 9 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 8 mandaati;

2.4 valimisringkond nr 4 - Lasnamäe linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 10 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 16 mandaati;

2.5 valimisringkond nr 5 - Mustamäe linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 11 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 11 mandaati;

2.6 valimisringkond nr 6 - Nõmme linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 12 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 9 mandaati;

2.7 valimisringkond nr 7 - Pirita linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 13 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 6 mandaati;

2.8 valimisringkond nr 8 - Põhja-Tallinna linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 14 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 10 mandaati.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsus nr 142 „Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2009. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine”.

4. Tallinna linna valimiskomisjonil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees