Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus number 31.
Linnavara valitsemise kord

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine