Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 05.06.2013 korraldus number 810
Redaktsiooni kehtivus: - 11.05.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2016 nr 746

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. juuni

 2013  nr

 810-k

 

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 5. juunist 2013 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

Jk

nr

Teenus

Ühik

Hind käibe-maksuta

Käibemaksu määr %

Lõpp-hind eurodes

1.1

Postkaart (mereteemaline)

tk

0,83

20

1,00

1.2

Tekstiilikott (logotüübiga)

tk

5,00

20

6,00

1.3

T-särk (meeste, naiste; logotüübiga)

tk

10,00

20

12,00

1.4

T-särk (laste; logotüübiga)

tk

8,33

20

10,00

1.5

Vihmakeep (logotüübiga)

tk

1,67

20

2,00

1.6

Kleebis (logotüübiga)

tk

0,83

20

1,00

1.7

Tätoveering (kleeps; logo-tüübiga)

tk

0,83

20

1,00

1.8

Kaelarätik (logotüübiga)

tk

1,67

20

2,00

1.9

Tallinna Merepäevade ürituste piletite piirhinnad, hinnakoefitsiendiga 0,1-1,0

 

 

tk

20

 

 

20

24

 

 

 

 

 

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Toomas Sepp 

Linnapea

Linnasekretär