Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 112 "Tallinna Linnavolikogu 14. märtsi 2013 määruse nr 21 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine" kohta
Tallinna Linnavalitsus 22.05.2013 istungi protokoll number 22/22
Redaktsiooni kehtivus:22.05.2013 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

22. mai 2013 nr 22

Päevakorrapunkt 22

Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 112 „Tallinna Linnavolikogu 14. märtsi 2013 määruse nr 21 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine“ kohta

O t s u s t a t i:

mitte nõustuda Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõuga nr 112 „Tallinna Linnavolikogu
14.  märtsi 2013 määruse nr 21 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine“ seletuskirjas toodud põhjustel.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE