Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pikaliiva tn 97, 98, 99, 99a, 100 ja Pikaliiva tn 96 // Vana-Rannamõisa tee 1e katastriüksuste aadresside muutmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.05.2013 korraldus number 666
Redaktsiooni kehtivus:13.05.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. mai 2013 nr 666-k

Pikaliiva tn 97, 98, 99, 99a, 100 ja Pikaliiva tn 96 // Vana-Rannamõisa tee 1e katastriüksuste aadresside muutmine Haabersti linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, § 57 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 29 „Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressid Haabersti linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Pikaliiva tn 97

Katastritunnus - 78406:606:0031

Uus aadress - Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9

1.2 Senine aadress - Pikaliiva tn 99

Katastritunnus - 78406:606:0033

Uus aadress - Vanakuu tn 2 // 4 // 6 // 11 // 13

1.3 Senine aadress - Pikaliiva tn 99a

Katastritunnus - 78406:606:0034

Uus aadress - Vanakuu tn 2a

1.4 Senine aadress - Pikaliiva tn 96 // Vana-Rannamõisa tee 1e

Katastritunnus - 78406:606:0029

Uus aadress - Noorkuu tn 2 // 4 // 6 // Vana-Rannamõisa tee 1e

1.5 Senine aadress - Pikaliiva tn 98

Katastritunnus - 78406:606:0032

Uus aadress - Noorkuu tn 1 // 3 // 5 // 8

1.6 Senine aadress - Pikaliiva tn 100

Katastritunnus - 78406:606:0035

Uus aadress - Noorkuu tn 7 // 9 // 10 // 12

           

2. Kinnistute omanikel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel ehitiste valmimise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks NCC Pärnaõue Tähekodu OÜ-le, Elektrilevi OÜ-le ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär