Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2013 määrus number 31 [RT IV, 14.05.2013, 2]
Jõustumine:17.05.2013
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2013 - ... [RT IV, 14.05.2013, 2]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  6. mai 2013 nr 31

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 4. jaanuari 2006 määruses nr 1 „Linnaosade valitsuste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ülesanded lapse perekonnas hooldamise korraldamisel“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 24 lg 1 p 6 alusel.“;

2) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja kolmas lause.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määruses nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 4, § 8 p 2 ja § 28¹ alusel.“;

2) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastuses „Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.“ loetakse lõikeks 6.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 „Eestkoste korraldamise ja teostamise kord“ § 9 lõikest 1 ja § 14 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „volitab lapse perekonnas hooldajat nimetatud dokumente taotlema“.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes