Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
29.04.2013- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2013 korraldus number 593
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. aprill

2013 nr

593-k

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 12 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskraamatukogule ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2013

korralduse nr 593-k

LISA

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Keskraamatukogule palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus alates 1. aprillist 2013.

Linna üldkulud

ˆ

Linna asutuste palgavahendite kasv

-45 877

           sellest töötasu

-34 237

sh Tallinna Keskraamatukogule (alates 01.04.13)

-45 877

sellest töötasu

-34 237

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Tootevaldkond: kultuur

45 877

Tootegrupp: raamatukogud

45 877

  sellest töötasu

34 237

Toode:

Raamatukogud

45 877

    sellest töötasu *

34 237

* asutuse töötajatele kuni 4% võrra kõrgem töötasu

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes