Tallinna Linnavolikogu 18.04.2013 määrus number 25.
Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise kord

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine