Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toompuiestee 20 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia) ja Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2002 korralduse nr 1567-k "Toompuiestee 20 hoone (pos 1) asuvate mitteeluruumide ja hoone (pos 3) tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia)" kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 17.04.2013 korraldus number 531
Redaktsiooni kehtivus: - 04.11.2020

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.11.2020 nr 1213

REDAKTSIOON:
Tlv k 11.09.2013 nr 1244

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. aprill

2013 nr

531-k

 

 

Toompuiestee 20 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia) ja Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2002 korralduse nr 1567-k „Toompuiestee 20 hoone (pos 1) asuvate mitteeluruumide ja hoone (pos 3) tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia)“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud "Linnavara valitsemise korra" p-ga 22 ning tulenevalt Tallinna Filharmoonia 27. detsembri 2012 taotlusest nr 1.2-1/1576

 

 

         

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel lõpetada 30. aprillil 2013 Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2002 korralduse nr 1567-k alusel Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna Filharmoonia vahel 1. juunil 2002 sõlmitud mitteeluruumi rendileping nr 02-2002031 Toompuistee 20 hoones asuvate mitteeluruumide ja hoone (üldpinnaga 1152,9 m2) kasutamiseks.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda Tallinna Filharmoonia (registrikood 75016088) kasutusse alates 1. maist 2013 tasuta ja tähtajatult Toompuiestee 20 hoone I korruse äriruumid nr 30-22 - 30-38 (inv pl) üldpinnaga 179,2 m², II korruse äriruumid nr 30-46 - 30-48 (inv pl) üldpinnaga 231,6 m² ja mansardkorruse äriruumid nr 108, 109 ja 111 (inv pl) üldpinnaga 69,2 m² (pind kokku 480,0 m²) järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse harjutus- ja ametiruumidena ning laona;

2.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõik kõrvalkulud (sh haldus- ja hoolduskulud, heakord, kindlustus, remondifond jms), maksud ja koormised;

2.3 lubada Tallinna Filharmoonial anda tasu eest kasutusse Toompuiestee 20 hoone II korruse äriruume (saalid) nr 30-46 - 30-48 (inv pl) üldpinnaga 231,6 m2 ühekordsete muusika- ja kultuuriürituste läbiviimiseks Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti eelneval kooskõlastusel.
(Tlv k 11.09.2013 nr 1244)

 

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2002 korraldus nr 1567-k "Toompuiestee 20 hoones (pos 1) asuvate mitteeluruumide ja hoone (pos 3) tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia)".

 

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Filharmooniale.

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes